Administrācijas darba laiks

 

ADMINISTRĀCIJAS DARBA LAIKSNr.p.k.

Darbinieka uzvārds, vārds

Amats

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

Piektdiena

1.

Jaunzeme Dina

 

Vadītāja

8.30-17.00

11.00-19.00

8.30-17.30

8.30-16.30

8.30-15.00

2.

Blūma Daiga

 

Vadītājas vietniece izglītības jomā

8.00-16.00

8.00-16.00

8.00-16.00

8.00-16.00

11.00-19.00

3.

Dobele Marika

 

Sekretāre

11.00-19.00

8.00-17.00

9.00-17.00

8.00-17.00

9.00-15.00

4.

Lagzdiņa Olita

 

Pirmsskolas izglītības metodiķe

8.00-16.00

11.00-19.00

8.00-16.00

7.00-15.00

8.00-16.00

5.

Ozola Guntiņa

 

Medicīnas māsa

7.00-15.00

8.00-16.00

11.00-19.00

8.00-16.00

8.00-16.00

6.

Simajeva Natālija

 

Ēdināšanas pakalpojumu speciāliste

7.00-15.00

7.00-15.00

7.00-15.00

7.00-15.00

7.00-15.00

7.

Sudraba Andra

 

Saimniecības vadītāja

8.00-16.00

8.00-16.00

7.00-15.00

11.00-19.00

8.00-16.00

 

Vadītājas pieņemšanas laiks - otrdienās no plkst. 14.00-18.00


Medicīnas māsas pieņemšanas laiks - pirmdienās no plkst. 7.00 līdz 8.00


Administrācijas darba laiks var būt citāds, atbilstoši darba specifikai, noslodzes intensitātei, nepieciešamībai.