MŪSU EŽUKI PIEDALĀS AKCIJĀ "PUĶU DĀRZS"

 

Liepājas pilsētas rīkotajā akcijā „Puķu dārzs”, piedalījāmies arī mēs, pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte” 6.c „Ežuku” grupiņas bērni, vecāki, skolotājas, auklīte!

 Kopā ar bērniem grupā izaudzējām samtenīšu stādiņus un 28.maijā kopā ar vecākiem devāmies stādīt, apzaļumot Liepājas puķu dobi, pie 1.Ģimnāzijas!!!

Arī mūsu čaklās rociņas iepriecinās Liepājas iedzīvotājus, kuri baudīs un priecāsies par ziediem, un sakopto teritoriju!!! Mēs „Ežuki” par skaistu un sakoptu Liepāju!!!


DSC00144 DSC00164


ZVANIŅU SVEICIENI MĀMIŅĀM

 

20130510_mamindiena_061

Mīļai māmiņai 


Tu mīļā, mīļā māmiņa,
Es mīlu tevi kā nevienu,
Tu esi manim dārgāka
Par saulīti un baltu dienu. 

Tu vienmēr esi labiņa
Un žēlo mani katru brīdi:
Riet saule, aiziet dieniņa,
Bet tu aizvienam silti spīdi. 

Pie tevis nāku nākdama,
Vai manim bēdas ir vai prieki,
Tev pieder katra domiņa,
Vai svarīgs kas, vai kādi nieki. 

Tu mīļā, mīļā māmiņa,
Par visu vairāk mīlu tevi —
Man balta dzīves taciņa:
Tu savu sirsniņu man devi. 

                                          Rainis

 

Vēlreiz gribam sveikt visas savas mīļās māmiņas skaistajos svētkos! Milzīgi liels jums paldies par atsaucību masku darināšanā, kas palīdzēja krāšņot mūsu pasākumu.

Lai visiem mums skaists šis pavasaris!

Lielie un mazie zvaniņi.


METODIĶU DESANTS RŪDOLFA ZVAIGZNĀJĀ

 

 

IMG_5911Pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte” 19.aprīlī notika gan izglītojošs, gan izklaidējošs pasākums – metodiķu desants Rūdolfa zvaigznājā.  Savu dalību uz pasākumu pieteica 10 pirmsskolas izglītības iestāžu metodiķes ar sev izvēlētu meistarklases tēmu. Tā radās meistarklašu nosaukumi: „Bebenes gudrības”, „Puķes Spijēnos”, „Genovefas spēles ar dzīvo ūdeni”, „Dancing smuki Potivara namā”, „Gandrīz kā no saldenās pudeles”, „Pie skala uguns”, „Sestdienas vakars ar to”, „ Īsa pamācība audzināšanā”, „Pindacīša krāsu kaste”, „Bērtuļa pirkstu veiklība”.