2017./ 2018. MĀCĪBU GADS

 

 

 

PII „Saulītes” 2017./2018. mācību gada galvenie darba virzieni un uzdevumi -

Organizēt un īstenot kompetenču pieejā balstītu mācību un audzināšanas procesu vispusīgai bērna personības attīstībai.

Uzdevumi:

  1. Realizēt domāšanas attīstības caurviju mācību un audzināšanas darbā caur vērtībām – mīlestība, savstarpēja komunikācija un spēja radīt.
  2. Turpināt pilnveidot mācību procesa efektivitāti, izmantojot interaktīvās mācību metodes un digitālos mācību materiālus.