MISIJA, VĪZIJA, VĒRTĪBAS, MOTO

 

   LPII SAULITE - LOGO - JPGLiepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Saulīte” 

 

Misija – Personības izaugsmes veicināšana mācību un audzināšanas procesā.

Vīzija – Iestāde, kurā katram ir iespēja domāt, darīt, mīlēt un runāt.
 
Vērtības –

       BĒRNS – mūsu darba jēga.
       DARBINIEKS – atbildīgs procesa virzītājs.
       CIEŅA – mūsu attiecību pamats.

Moto –
“Ar saulīti sirdī!”2018./2019.MĀCĪBU GADS

 

 

Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte”

2018./2019. mācību gada darba pamatvirzieni

 

  • Uzsākt aprobācijas procesu programmā “Līderis manī”, informējot un iesaistot izglītojamo vecākus.

 

  • Turpināt veidot padziļinātu izpratni un īstenot kompetenču pieejā balstītu mācību saturu iestādes darbā.