MĒS TOREIZ

358

 

 

 

 

  2009.gada pavasaris Liepājas pirmsskolas izglītības iestādei „Saulīte” solīja pārmaiņas- esošās iestādes renovāciju un jaunas piebūves celtniecību.Tāpat kā gaida atgriežamies gājputnus,   nezinot precīzu dienu, kad pirmo strazda dziesmu katrs no mums sadzirdēs, tāpat mēs – gaidījām vērienīgā   projekta darbu uzsākšanu iestādē. 


MĒS PĀRVĒRTĪBU LAIKĀ

100_1216

 

 

  Darbi projekta ietvaros risinās ātri un spraigi. Bērni ar lielu interesi vēro tehniku, kura piepilda bijušo sporta laukuma teritoriju. SIA „Būvnieks” vadība organizē darbus plānveidīgi un raiti, tāpēc drīz jau klāt diena, kad notiek svinīga kapsulas ielikšana jaunās piebūves pamatos, tas notika 2009.gada 21.aprīlī.


MĒS TAGAD

DARBS 443  

 

 

     Ar Liepājas dzimšanas dienu projekts sākās, bet ar  Latvijas dzimšanas dienu – noslēdzās. 2009.gada  novembrī notika objekta nodošana      ekspluatācijai. Maz pamazītēm ietāde atsāka savu  darbu. Iestādē ir vietas  375 bērniem, par savu  darbavietu to sauc 72 darbinieki,kuri priecājas par  mājīgo darba vidi.