ZINĪBU DIENA SAULĪTĒ

 

"Es nezinu, es nezinu, vai zinu es vai nezinu? ..." ar šādiem dziesmas vārdiem pie Saulītes bērniem Zinību dienā ieradās Nezinītis, kuru skolotāja un bērni pārliecināja, ka, lai zinātu - ir jāmācās!

Lai bērniem nekad netrūkst zinātāre un izzināt prieks, lai mācību process ir aizraujošs un jautrs! Lai skolotājiem daudz radošu ideju, pacietība un mīlestība!
Lai mums visiem izdevies jaunais 2020/2021. mācību gads!

 

IMG_20200901_094636 IMG_20200901_094643 IMG_20200901_095901 (1)


SVEICIENS JAUNAJĀ MĀCĪBU GADĀ!

c23e729f31dd8849749734ed121ef3eb--sunflower-hearts-sunflower-garden 

 

SAULAINU, ENERĢIJAS UN RADOŠUMA DZIRKSTĪM BAGĀTU,
CILVĒKMĪLESTĪBAS UN PRIEKA APSTAROTU
JAUNO MĀCĪBU GADU
VISIEM "SAULĪTES" BĒRNIEM, VECĀKIEM, DARBINIEKIEM UN ATBALSTĪTĀJIEM!

SIRSNĪGS SVEICIENS JAUNAJĀ MĀCĪBU GADĀ!


SAULĪTES bērni mācās mājās

Martā un aprīlī, kamēr valstī bija noteikti ierobežojumi,
attālināti strādāja gan skolotāji, gan bērni, gan arī bērnu vecāki.


Šajā filmiņā ir ietvertas tikai 100 fotogrāfijas no tām visām,
ko skolotājām sūtīja ģimenes, lai padalītos ar bērnu sasniegumiem.


Paldies par lielisko sadarbību, atsaucību un atbalstu!

Video skatāms tikai aktivizējot attēlu (nav publiski pieejams)

Projekta autori: Gunita Jonase, Kristīne Ūtrupa


SVARĪGA INFORMĀCIJA!


INFORMĀCIJA JAUNAJIEM VECĀKIEM

saule_rokas_2

INFORMĀCIJA JAUNAJIEM VECĀKIEM!

Ļoti priecājamies,  ka Jūsu ģimene pievienojas "Saulītes" pulciņam!
Lūgums aizpildīt sekojošus dokumentus:

1. Aizpildiet iesnieguma formu (bez paraksta) un atsūtiet uz e-pastu saulite@liepaja.edu.lv /iesniegums šeit/ 

Uz Jūsu norādīto e-pastu tiks atsūtīta informācija par bērnudārza gaitu uzsākšanas datumu un grupu, kuru Jūsu bērns apmeklēs. 

2. Aizpildiet veidlapu "Piekrišana bērnu datu apstrādei saistībā ar viņa fotografēšanu un filmēšanu" (bez paraksta) un atsūtiet uz e-pastu saulite@liepaja.edu.lv /veidlapa šeit/

3. Nofotografējiet bērna dzimšanas apliecību un atsūtīt WhatsApp Nr. 29774767 vai ieskenējiet apliecību un atsūtiet uz iestādes e-pastu saulite@liepaja.edu.lv.

4. Iepazīstieties ar Liepājas Domes noteikumiem par ēdināšanas maksas atvieglojumiem iestādes mājaslapas sadaļā DOKUMENTI un, ja atbilstat kādam no nosacījumiem, lūdzam aizpildīt iesniegumu (bez paraksta) un atsūtiet uz iestādes e-pastu saulite@liepaja.edu.lv /iesniegums šeit/


MANS KALENDĀRS

 

Šajā mācību gadā Liepājas Novada fonds īstenoja programmas „Skolotājs” projektu konkursu, kura mērķis ir sniegt skolotājiem iedvesmu un atbalstu darbā un popularizēt izcilu skolotāju darbību un ieguldījumu kopienas attīstībā.

Konkursam tika definētas 3 prioritātes:

  • vietēja mēroga pasākumi par izcilu vietējo pedagogu darbību,
  • iespieddarbu izdošanas par izcilu pedagogu darbību,
  • mācību procesā izmantojamu metodisko materiālu izstrāde.

Mans_kalendars_m

 

Šajā projektu konkursā piedalījās mūsu pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja Kristīne Ūtrupa, iesniedzot pieteikumu 3.prioritātē – Metodiskais materiāls / spēle pirmsskolā „Mans kalendārs”, un ieguva fonda ekspertu augstu novērtējumu un autoratlīdzības prēmiju. 

Pirmsskolā, strādājot ar metodisko materiālu „Mans kalendārs”, skolotājam tiek sniegta iespēja izmantot praksē pārbaudītu un īstenotu metodi, kā veicināt bērnu lietpratību visās mācību jomās, līdztekus attīstot mācību saturā definētās caurviju prasmes.

Šis materiāls/spēle rosina katram bērnam patstāvīgi darboties ar nelielām detaļām, vingrināt pirkstus, domāt, kļūdīties, salīdzināt, pieņemt lēmumus, labot paša kļūdas, uztvert zīmes kopveselumā, kas viennozīmīgi ir stimuls runas un lasītprasmes attīstības veicināšanā, veicināt skaitļu iepazīšanu, attīstīt skaitļu loģikas un likumsakarību izpratni, veicināt uzskatāmi darbīgo domāšanu, bagātinot personīgo pieredzi pilnveidot laikizpratni, attīstīt vēlmi un prasmi sadarboties, sniegt palīdzību, apgūt sistemātisku darbošanos, veicināt izpratni par jēdzieniem vakar, šodien, rīt, rosināt uz patstāvīgu darbību, utt.

Viss materiāls gan skolotājiem, gan vecākiem ir pieejams - ŠEIT


1 2 3