PAVASARA VIKTORĪNA

6643222b-4b21-4f23-8bde-15eab65f5ac9

 

Es šodien jums dāvinu prieku,

To prieku ko pavasaris sniedz

 Kas šūpojas pūpola zarā

Un saulei ar aci miedz!

 

Nu pastiep roku un saņem,

Tas visiem mums pietiksies,

Es šodien jums dāvinu prieku,

Ko daba mums visiem sniedz!

 

Ir noslēgusies Pavasara viktorīna Zoom platformā, kuru vadīja Ajive no pii Saulītes, un Amsāl ciema galvenais pārstāvis Amsāl. Šajā viktorīnā piedalījās “Abolīšu”, “Pūcēnu”, “Vinnija Pūka”, “Bitīšu”, “Vāverēnu” grupas audzēkņi ar savām skolotājām. Bērni prezentēja savas grupas ar dažādiem priekšnesumiem, kopīgi dziedāja, dejoja un atbildēja uz viktorīnas jautājumiem. Noslēdzot viktorīnu katra grupiņa sacerēja dzejoli par pavasari un to uzzīmēja.

 


Radošuma dienas NĀKOTNES LIEPĀJA

 ŠOGAD RADOŠUMA DIENAS SĀKA STARPINSTUCIONĀLO SADARBĪBU, JO BĒRNU IDEJAS ATTĪSTĪS UN PILNVEIDOS LIEPĀJAS UNIVERSITĀTES STUDENTI

4.C GRUPA "PUĶĪTES" PIEDĀVĀ VIDEO PAR IDEJAS DZIMŠANU, GRUPU DARBU TAJĀ, SPĒJU VIENOTIES UN VIZUALIZĒT DOMAS. 

Skatieties, kā mums veicās - 

(aktivizējiet attēlu) 

11

 PROJEKTA MĒRĶIS: Iesaistīt Liepājas pilsētas izglītības iestāžu izglītojamos pilsētas nākotnes vīzijas veidošanā - kāda būs Liepāja, kad es būšu 10 gadus vecāks.  

 UZDEVUMI: 

1. Radīt idejas pilsētvides attīstībai;

2. Radīt un apkopot idejas par to kā veicināt izglītojamo līdzdalību pilsētas plānošanā;

3. Rosināt jaunu radošo iniciatīvu veidošanos izglītojamajos;

4. Aktīvi līdzdarboties piedāvātajās aktivitātēs.


SVEICAM LIEPĀJU DZIMŠANAS DIENĀ!

450696d7-8bf5-44ab-9d39-bf7b7db3ef4f

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tā ir pilsēta kurai ir vēja tvēriens,

Pilsēta kurai ir liepziedu sirds.

Kabatas dzintara pogām,

Un dziesma, ko dziedāt līdz.

 


396. dzimšanas dienā Liepāju sveic  Saulītes  bērni un skolotāji!

 

 

 

 

PUKS5 PUKS6 ZVAN BIT4

BIT BIT3 EZ4 92f566eb-1980-42b6-bc37-602e6f8596c3  EŽ


1 2 3 4 5