LAMBDACISMS

skaņai L

 

Skaņas L izrunas traucējumi

            Skaņas L kropļotu izrunu sauc par lamdbacismu,
bet tās aizstāšanu ar citām skaņām- par paralamdbacismu.   


SIGMATISMS

saruna-gimene-berni-mamma-runat-48233199 Skaņu S, Z izrunas traucējumi (sigmatisms)


Skaņu S, Z (svelpeņi), un skaņu Š, Ž (šņāceņi) izrunas traucējumus sauc par sigmatismu. 

Sigmatisms ir viens no visbiežāk sastopamajiem skaņu izrunas traucējumiem pirmsskolas vecuma bērniem.

 


FONEMĀTISKĀ UZTVERE

art-talking-1-4078f41af7e0382b1df1bce527f70ae6(1)  

Fonemātiskās uztveres attīstīšana


Fonemātiskā uztvere ir valodas skaņu uztvere, kas nodrošina šo skaņu pareizu saklausīšanu un atšķiršanu no citām akustiski līdzīgām skaņām. Fonemātiskā uztvere pilnveidojas līdztekus bērnu runas attīstībai, kā arī to bērniem ir jāvingrina. Pilnvērtīga fonemātiskā uztvere ir būtiska rakstīt un lasītmācīšanās procesā. Fonemātiskā uztvere izveidojas piecu gadu vecumā, kad artikulācijas muskulatūra ir pilnībā nostiprinājusies. 


1 2 3 4 5