BEĻĢIJAS JAUNIEŠI "SAULĪTĒ"

 

20160708_123243 - Copy

 

Jau kārtējo gadu pašā vasaras vidū no 29. jūnija līdz 9.jūlijam sadarbībā ar Liepājas Izglītības pārvaldi norisinājās projekts, kura laikā Liepāju apmeklēja 24 beļģu jaunietes no "Skautu un gaidu" organizācijas. Gaidu mērķis ir veikt sabiedrībai noderīgu sociālo darbu, kā arī iepazīt Liepāju, tās kultūru. Šogad Jaunietes uzņēma Liepājas Raiņa 6.vidusskola un PII "Saulīte".
Meitenes ļoti aktīvi, atbildīgi iesaistījās iestādes teritorijas sakopšanā, veica arī citus darbus - zāles krēslu tīrīšana, rotaļu celtņu krāsošana u.c. Taču vislielāko prieku beļģu meitenēm sagādāja pēcpusdienas, kad viņas rotaļājās ar bērniem. Arī bērni ļoti ātri atrada kopīgu valodu un bija sajūsmināti par gaidu vadītajām rotaļām un rīkotajiem futbola mačiem.
Projekts noslēdzās ar kopīgu rīta vingrošanu un sporta aktivitātēm.


20160707_093808 20160707_095224  20160707_101340

PII"Saulītei" tā bija jauna, interesanta pieredze.
Paldies jaukajām gaidām par paveikto darbu, gan sagādāto prieku!


VESELĪBAS NEDĒĻA SAULĪTĒ

Atsaucoties Latvijas Tautas Sporta asociācijas aicinājumam, arī SAULĪTE piedalījās Latvijas Veselības nedēļā, kas norisinājās no 23. līdz 29.maijam. 
Lieliskā un veselīgā veidā, tika noslēgts 2015./16. mācību gads!

VESELĪBAS NEDĒĻĀ NORISINĀJĀS ŠĀDAS AKTIVITĀTES:
1. «Kusties lustīgi» - rīta vingrošana svaigā gaisā mūzikas pavadījumā 

1.vingrosana
KOPĀ PA ŠO NEDĒĻU VINGROŠANĀ PIEDALĪJĀS 1178 BĒRNI UN 156 PIEAUGUŠIE

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15