DECEMBRIS

 

Ziemassvētku brīnumu gaidot ...


Marta Bārbale, Svētku brīnums

Tāds klusums dziļš,
Vien gaisā virmo gaidas,

 Tūlīt jau brīnums nāks,
Tūlīt.
 

Kļūst cilvēks apgarots,
Ne sīks un niecīgs.
Šai svētku vakarā
Viņš gavilēs it priecīgs.
...
Nāks klusa nakts,
Ko katrs sevī jutīs.

 

Brīnums ir tepat – gan ģimenē, gan darbā, tikai tas ir jāmāk ieraudzīt. Pats lielākais brīnums, laime un prieks ir mūsu bērni.

Pirmais pusgads ir noslēdzies - paldies visiem zvaigznīšu grupas vecākiem par kopīgi aizvadīto laiku, audzinot, lolojot mazos trīsgadniekus. Paldies par jaukajiem vārdiem, atsaucību, sapratini un iejūtību, īpaši Evelīnas, Ances, Marka, Sindijas un Enijas vecākiem.

 

Mazs ieskats, kā mēs Zvaigznīšu grupā Ziemassvētkus gaidījām.


FOTO 1  FOTO 2

 

Mazās zvaigznītes „cep” un rotā piparkūkas.


LABDARĪBAS AKCIJA "NO SIRDS UZ SIRDI"

DSC01355

 

Vairāk sveču kā zvaigžņu naktī
Egļu zaros dedz cilvēku prieks.

Pārslo zemei un dvēselei pāri
Dieva dārzu visbaltākais sniegs.
Siržu durvis atvērtas vaļā,

Zvanu, eņģeļu balsīs, kas plūst,

Kailās cerību noras kļūst zaļas,
Jaunas krāsas pasaule gūst.
                          /K.Apškrūma./

 

Decembrī katra pirmdiena "Saulītē" sākās ar svecītes aizdegšanu Adventes vainagā un mīļu kopā pabūšanu, lai noklausītos senu sveču pasaku, kas vēsta par ticību, cerību un mīlestību.
Bērni ar patiesu prieku dāvanu kastē ielika kopā ar vecākiem gatavotās kartiņas. Liels, liels paldies visiem - gan bērniem, gan vecākiem par piedalīšanos labdarbības akcijā "No sirds uz sirdi"  - labas domas, sirds siltumu, mīļus vārdus un novēlējumus Ziemassvētkos ir saņēmuši 405 Liepājas iedzīvotāji - veco ļaužu nama iemītnieki,  Liepājas neredzīgie un vājdzirdīgie cilvēki, sociālās mājas iemītnieki, Liepājas Centrālās slimnīcas bērnu nodaļas pacienti, bērni un cilvēki no bāreņu aprūpes centra un Svētās Annas evanģēliski luteriskās draudzes. Šie cilvēki no sirds priecājās, saņemot skaistos apsveikumus, un prieks kā saules gaisma staro un atstaro visapkārt!

Lai Ziemassvētku gaišais prieks un mīlestība mājo katrā ģimenē!


DSC01353 DSC01354 DSC01374 


NOVEMBRIS

 

Nevajag atteikties

Rudeņa lapkritī dejot,

Vējš kad aicina

Strauji virpuli griezt.

/B. Žurovska/


 

Gaidot garo ziemu un kliedējot pelēcīgo vēsumu
bitītes izdejoja  rudens rakstus, kuri  vēl ilgi paliks atmiņā.


1 2 2a


 

Apmeklējot simfoniskās mūzikas koncertus