INFORMĀCIJA PAR AMATPERSONU ATALGOJUMIEM

Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "Saulīte" amatpersonas
atalgojums atbilstoši tarifikācijai
MAIJS,2017

sun

Vārds Uzvārds Amats Atalgojums EUR, pēc nodokļu atskaitīšanas
Tai skaitā
atvaļinājuma nauda

Tai skaitā
piemaksa par papildus darbu
Dina Jaunzeme vadītāja 843.00 EUR -
 105.00 EUR