INFORMĀCIJA PAR DARBINIEKU ATALGOJUMIEM

 

Darbinieku atalgojums un pienākošās naudas summas pirms nodokļu nomaksas 2018.gadā

Janvāris

Februāris

Marts

Aprīlis

Maijs

Septembris

Oktobris


INFORMĀCIJA PAR AMATPERSONU ATALGOJUMIEM

Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes "Saulīte" amatpersonas
atalgojums atbilstoši tarifikācijai
AUGUSTS,2018

sun

Vārds Uzvārds Amats Atalgojums EUR, pēc nodokļu atskaitīšanas
Tai skaitā
atvaļinājuma nauda

Tai skaitā
piemaksa par papildus darbu
Dina Jaunzeme vadītāja 400.49 EUR -
 -