Paldies par atbalstu!

pr_puskis3         

Mīļie atbalstītāji un vecāki!

Ziedojot naudu un sniedzot atbalstu LPIP-Pii "Saulīte" maksājuma uzdevumā obligāi jānorāda "ZIEDOJUMS PII SAULĪTE"

 

 

 

 

 

Ziedojumu saņēmēja banka: AS SEB Banka

Ziedojumu saņēmēja konts: LV78UNLA0022700004100

Ziedojumu saņēmēja reģ.Nr.: 90000063151

PALDIES VISIEM ZIEDOTĀJIEM!