SVEICIENS JAUNAJĀ MĀCĪBU GADĀ!

Sveiki, jaukie Zvaigznīšu grupas vecāki!


IMG-20180903-WA0010
Prieks par tikšanos un atkal kopā būšanu Zvaigznītēs.
Paliec sveika, vasariņa! Gadalaiks, kad visi esam priecīgi, laimīgi un smaidīgi.
Gadalaiks, kas pilns ar siltiem vakariem, saulrietu, jūru un kopā būšanu. Tik daudz siltuma un prieka!

Arī septembris mums ir atnācis īpaši gaidīts - tie ir svētki lieliem un maziem, Zinību diena, Tēvu diena, MIķeļu diena un rudens sākums.
Tik daudz mums kopā ko darīt, domāt, izprast un saprast, atklāt un darboties. Sākot jauno mācību gadu, vēlam savu Zvaigznīšu māmiņām, tētiem un vecvecākiem izturību, veselību, iecietību, sapratni, ieinteresētību, radošumu un neizīkstoši lielu MĪLESTĪBU.

Basām kājām dvēselīte rasas rītā iznāk skatīties, 
Kā mazai zīlei mizlīgs ozols iznāk.
Nav ne lielu, nav ne mazu šajā dzīvē, 
Iznāk - ja ir liela mīlestība, tad viss liels iznāk.
(O.Vācietis)

Mums kopā viss izdosies un šis būs viens varens gads, gads atkal visiem kopā dienu no dienas.
Mīļš paldies par prieku, ko sniedzāt mums trešajā septembrī :)

                                         Dace, Liāna un Santiņa.