2016. GADS

ID Iepirkums Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Kontakt
persona

Kontakt
tālrunis
Pielikumi

 

 

PII SAULĪTE 2016/2

 

 

Pārtikas preču piegāde Liepājas pirmsskolas izglītības iestādei "Saulīte"

 

 

21.12.2016.
plkst. 12:00

 

 

Natālija Simajeva

 

 

26444986

vai

27899827