Comenius projekta partneri pii „Saulīte”

visi Kopš 2013.gada 1.septembra Liepājas pii „Saulīte” veiksmīgi darbojas Comenius apakšprogrammas „Skolu daudzpusējās partnerības”  projektā COMMON LANGUAGE OF TOYS”, jeb "Rotaļlietu kopīgā valoda".

 Koordinātors: Turcija (privātā koledža "Doga Yakacik")

 Dalībvalstis: Horvātija, Bulgārija, Norvēģija, Slovēnija un Latvija. Mobilitātes jau notikušas Turcijā, Horvātijā, Bulgārijā, Norvēģijā. Šeit  Latvijā notika jau piektā dalībnieku tikšanās reize.

Galvenā projekta ideja - iepazīt dažādu valstu izglītības sistēmas, mācību organizāciju un metodiskos materiālus caur rotaļlietu prizmu, ņemot vērā to nenovērtējamo nozīmi bērnu attīstībā pirmsskolas vecumā, tādā veidā bagātinot un pilnveidojot skolotāju profesionālo pieredzi.

            Latvijas uzdevums organizējot šo partneru tikšanos –  koordinēt speciālās Ziemassvētku Dāvanu kastes sagatavošanu un pasniegšanu, kur katrs partneris gatavo citam partnerim dāvanu. Šoreiz tās bija 3 maskas, kas raksturotu dāvinātājvalsti, būtu saistītas ar kultūras iezīmēm un sniegtu dziļāku ieskatu valsts tradīcijās.

            Latvijā projekta partneri pavadīja 5 dienas, no 9. – 13.decembrim. Viena diena tika veltīta galvaspilsētas Rīgas iepzīšanai, pārējās tika pavadītas Liepājā, kur pii „Saulīte” kolektīvs organizēja vairākas pieredzes apmaiņas darba sesijas, aktivitātes popularizējot latviešu kultūru, kā arī iepzīstinot ar dažādām Ziemassvētku tradīcijām mūsu valstī.

Projekta dalībniekus iepazina arī LIP pirmsskolas Izglītības speciāliste Austra Gūtmane.

            Liepājā viesi ciemojās ne tikai bērnudārzā „Saulīte”, bet arī pii „Rūķītis” un „Delfīns”, folkloras centrā „Namīns”, Svētā Jāzepa katedrālē, Liepājas Olimpiskajā centrā un pilsētas vēsturiskajā daļā Karostā. Liepājas pilsētas Domes priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Vitkovskis iepazīstināja viesus ar pilsētas izaugsmes un attīstības plāniem, kā arī aicināja atbraukt vēlreiz. Tāpat viesus Izglītības Pārvaldes vārdā sveica tās vadītāja Ludmila Molčanova ar vietnieci Kristīni Niedri-Latheri.

            Projekta mobilitātei Latvijā tuvojoties izskaņai, viesiem tika sagatavots īpašs pārsteigums pie Lielās egles pilsētas centrā, kur katrs pii „Saulīte” projekta dalībnieks uzdāvināja pašadītas zeķītes ar latviešu rakstiem.

            Par projekta gaitas veiksmīgu norisi Latvijā liels PALDIES jāsaka viesnīcai „Līva”, īpaši Andim Deņisovam, restorānam „Upe”, tūrisma aģentūrai „Ap sauli”, centram „Namīns” un visām „Saulītes” meitenēm, kas raiti un organizēti gādāja par visu nepieciešamo.

 

Liepājas pii „Saulīte” pedagogs,

projekta vadītāja

Kristīne Ūtrupa

PROJEKTA FOTOGRĀFIJAS IESPĒJAMS APLŪKOT UN LEJUPLĀDĒT
http://failiem.lv/u/jjxjyfw