"BITĪŠU" NOVEMBRIS

 

KURŠ TEICA, KA NOVEMBRIS

 IR GADA DRŪMĀKAIS MĒNESIS!?

Mums, BĪTĪŠU grupā, noteikti nē!!!

Mārtiņa gailīši sanākuši

1 2 3

 

Savai Latvijai sakām: “DAUDZ LAIMES!”


4 5 6


7 8 9

10 11


Sakām  paldies visiem vecākiem un vecvecākiem,kas nežēloja ne laiku, ne izdomu, ne mīlestību, gatavojot cekuliņus Mārtiņgailīšiem un pošot mazās Bitītes 
Latvijas Dzimšanas dienai!


12

 

      PALDIES jums no sirds!!!

Andra, Tamāra