"SAULESZAĶĒNU" OKTOBRIS

Kā pavadījām oktobra mēnesi?  -

Oktobrī kopā ar draugiem no citām mazajām grupām piedalījāmies sporta svētkos. Cītīgi lasījām kastaņus, nesām, bērām....paskrējām!


031  012   002

Bijām arī skatīties izrādi "Kastanis". Izrādē dejojām līdfzi Kastanim un viņa draugiem.


024  001