SEMINĀRS - PRAKTIKUMS PIRMSSKOLAS MŪZIKAS SKOLOTĀJIEM

 

5.novembrī pie mums "Saulītē" ciemos bija sanākušas pirmsskolas mūzikas skolotājas, lai apgūtu ko jaunu praktikumā "Bērnu balss diapazona un dziedātprasmes attīstība pirmsskolā". Praktikumā varēja uzzināt gan jaunākās metodes galvas reģistra izkopšanai, gan labas un varbūt mazliet aizmirstas teorētiskās zināšanas no vokālā darba metodikas. Otrajā daļā aktīvie dalībnieki paši izmēģināja gan artikulācijas un sejas muskulatūras vingrinājumus, gan elpošanas un galvas reģistra attīstošos metodes, ko es pielietoju savās nodarbībās ikdienas darbā sākot jau no 2. jaunākā vecuma.
Ikvienam profesionālam mūzikas skolotājam vajadzētu zināt teorētiskās lietas par bērna balss diapazona attīstību konkrētā vecumā, kā arī spēt izanalizēt, kurā no dziedāšanas attīstības līmeņiem bērns šobrīd atrodas.


100_4970 100_4974 100_4980


Praktikumu vadīja un rakstu sagatavoja  PII "Saulīte" mūzikas skolotāja un vokālā pedagoģe
Līga Jekševica