KO PROT SKOLOTĀJS?

 

Jau 11 gadu Liepājā rīko izstādi "Ko prot skolotājs?", izstādē piedalās Liepājas izglītības iestāžu pedagogi ar pašu darinātiem, veidotiem darbiem - gleznām, rokdarbiem, foto un citiem tradicionāliem un netradicionāliem hobijiem.
Aplūkojot izstādi, varēja smelties idejas jauniem darbiem, jo darbi bija dažādi un interesanti sākot ar adīšanu beidzot ar puķu audzēšanu.


darbi Bez nosaukuma kopiba


No PII „Saulīte” izstādē piedalījās četras skolotājas - Kristīne Ūtrupa, Sigita Gūtmane, Rita Seļezņeva un Kristīne Uzāre, kuras noslēguma pasākumā, 10. oktobrī bērnu un jaunatnes centra struktūrvienībā "Vaduguns", saņēma pateicības raktus par piedalīšanos.


20141013_125850 20141013_130051

20141013_130457 20141015_135712

 

Pasākumā valdīja radoša un draudzīga atmosfēra, visi pasākuma apmeklētāji vienojās kopīgā dziesmā kopā ar vokālo ansambli „Liedags”. Pasākuma noslēgumā varēja aprunāties ar dalībniekiem par un ap darbiem pie gardas tējas vai kafijas tases.

Rakstu sagatavoja skolotājas Kristīne Druņģe un Kristīne Uzāre