"BITĪŠU" SVEICIENS SEPTEMBRĪ

 

Sveiciens septembrī visiem, kas mūs lasa!

Funny-Bee-2042470  

Es redzēju bitīt, kā strādāji Tu,

Lai saldo mediņu savāktu:

No ziediņa ziediņā ciemojies,

Ar dziesmiņu kārumu izlūdzies.

 

/no grupas himnas D.Robule “Bitītei”/

 

 

 

 

 

 

                                     IMG_0902 

 

Zumm! Zumm! Mēs, 5.b grupiņa esam BITĪŠU GRUPA un ne jau velti – mēs gribam tām līdzināties:

  • būt čakliem,
  • zināt, ko gribam un panākt to,
  • mācēt dzīvot un sadzīvot kopā,
  • apzināties savu vietu un nozīmi,
  • vajadzības gadījumā sevi aizstāvēt.

Novēlam visiem būt kā bitītēm!

 Lai mums kopā veiksmīgs jaunais mācību gads!

Untitled