PII "SAULĪTE" INTEREŠU IZGLĪTĪBA


Vēl viens solis vēl viens vārds Nebaidies jau tuvāk nāc Ļaujies savam sapņu vējam Tici man mēs, to spējam
...
 

Pagājušais mācību gads interešu izglītībai PII "Saulīte" bijis gana radošs, uzņēmīgs, notikumiem un pasākumiem bagāts. Par to liecināja vērienīgais maija lielkoncerts "Tici man, mēs to spējam" Liepājas Latviešu biedrības namā, kur uzstājās "Saulītes" dziedātāji  - lielie un mazie "Liepājas dzintariņi", kā arī dejotāji - visu četru tautas deju kolektīva "Saulīte" dejotāju grupas - kopskaitā ap 150 bērniem. Interešu izglītības skolotājas Ilze Franko, Līga Jekševica, Lāsma Sudmale un Olita Lagzdiņa saka lielu, lielu paldies bērnu vecākiem par atbalstu un uzticēšanos, jo, gan dziedāšanas, gan dejošanas nodarbības no bērniem prasa lielu atbildības sajūtu un pacietību.

20140528_183741


Ļoti liels paldies PII "Saulīte" vadītājai Dinai Jaunzemei, administrācijai, auklītēm un skolotājām, īpaši, Larisai Dreimanei un Sigitai Gūtmanei, par milzīgo palīdzību un dalību lielkoncerta tapšanā, bez tik daudz jauku cilvēku palīdzības un ticības, tas nevarētu notikt. Prieks, ka spējam radīt prieku sev pašiem un citiem!

Arī nākamais gads sola lielu dalībnieku skaitu interešu izglītības pulciņos, tāpēc tiek daudz domāts par pulciņu darbību nākotnē. Deju kolektīvs "Saulīte" ar Mūzikas, izglītības un kultūras biedrības "Reprīze" un Liepājas izglītības pārvaldes atbalstu ir ieguvuši jaunus tautas tērpus - svārkus un bikses 12 vecākās grupas dejotāju pāriem. Tā kā lielie dejotāji guva lieliskus panākumus Liepājas deju apriņķa un Liepājas pilsētas skolu jaunatnes tautisko deju kolektīvu skatē, iegūstot 1. pakāpes diplomu, šie tērpi ir ļoti nepieciešami, lai dejotāji varētu startēt turpmākās skatēs ar cerību piedalīties dziesmu un deju svētkos Rīgā 2015. gadā. Tautas tērpam ir nenoliedzami ļoti liela nozīme tautas dejas mākslinieciskās izteiksmes atspoguļošanā, veicinot bērnos izpratni par latviešu tautas deju kā kultūras mantojumu.
Vēlreiz paldies visiem, kas ir ar mums kopā, kas mūs atbalsta ikdienā!

Vēlot - skanīgu, saskanīgu, raitu un mazliet draiskulīgu nākamo mācību gadu, visiem interešu izglītības audzēkņiem un viņu vecākiem -

tautisko deju skolotāja Olita Lagzdiņa.