PUĶĪTES GATAVO KALENDĀRU

VASARA IR KLĀT!

Visiem priecīgu un veselīgu atpūtu, vērtīgas izklaides un sirsnīgas atmiņas!

Kā noslēguma sapulcē norunājām, piedāvāju idejas un paraugus
metodiskā materiāla-individuālo kalendāru izgatavošanai bērniem.
Šai jautrai nodarbei ir 4 mēneši!

2014./15.mācību gada 1.oktobrī sāksim pielietot kalendārus mācībās.
(Aktivizējiet attēlu prezentācijai)

nodarbiba

Kristīne, Ira un Liāna