FEBRUĀRIS

CAM00277 KĀ SVECE DEG

Cik skaisti svece deg!
Cik balta liesma šūpodamās mirgo!
Un tumsa bēg. Un atkal - gaisma bēg.
Un Dievs ar velnu manu dvēsli tirgo.

Bet svece deg.
Cik skaisti svece deg!
Un tumsa kuplo galvu noliec brīna:
No sākuma līdz beigām balta deg,
Līdz deglis lēnām ieslīgst parafīnā.

Bet kaut kas blāv,
Vēl kaut kas gaiši blāv,
Vēl manās acīs sveču gaisma mirgo.
Bet priekšā lielais debess tirgus stāv,
Kur Dievs ar velnu sveču dvēsles tirgo.
 

                                                    / I.Ziedonis/

Februāris ir sveču mēnesis. Arī mēs, putniņi taisījām savas svecītes no plastilīna , no rullīšiem ,zīmējām un krāsojām košās krāsās. Izveidojām izstādi ar dažādām skaistām un interesantām svecītēm.

CAM00278 CAM00282

 

 

CAM00297

 

 

 

Viena cilvēka smaids
Liek Tev justies labi...
Viena cilvēka apskāviens
Liek Tev lidot..
Bet ir kāds, kurš tev blakus..tajā brīdī..
Ir visa pasaule.

 

 

 

 

 

 

14. februāris ir Valentīna diena jeb kā mēs grupiņā to saucam par draudzības dienu. Sarīkojām Sirsniņsvētkus.Visiem bija jāsaģērbjas sarkanās drēbēs vai ar sirsniņu motīviem. Pie mums ciemos atnāca Sarkanais Sirsniņlācis, kas pastāstīja par draudzību un mūs visus samīļoja. Kopā ar lāci gājām rotaļās, dejojām, dziedājām un našķojāmies ar konfektēm.Sirsniņlācis katram uzdāvināja pa sirsniņai, ko pielīmēt pie sirds.