SAULĪTES MUZIKĀLĀ BANKA


Sirsniņsvētkos Zvaniņu grupa ieguldīja dziesmu

"Mākonīts un Mākonīte"-

  "Saulītes muzikālajā bankā"!


Liels paldies vecākiem par atbalstu un skaistajiem tērpiem!

Kaut mazu prieku dāvini ik vienam,
Kaut reizēm sīkāks tas kā gliemežvāks,
Tad starodams caur visām dienām,
Ik mirklis citiem dotais svētīts nāks!

P1010120 P1010137 P1010146