Varaždinas darba sesiju prezentācijas

1. Prezentācija par projekta SOCIĀLO ATBILDĪBU ppt

2. Prezentācija par projekta BUKLETA KONCEPCIJU 102

3. Prezentācija par ROTAĻLIETU KLUBU  images

20.janvārī sapulce par turpmāko projekta gaitu 2013./14.m.g.