Kontakti

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “SAULĪTE”

Adrese: Ganību iela 122/128, Liepāja, LV-3416
e-pasts: saulite@liepaja.edu.lv

Vadītāja: DINA JAUNZEME
mob.tālr. 27899827 e-pasts : dina.jaunzeme@liepaja.edu.lv

Vadītājas pieņemšanas laiks - otrdienās 14:00 - 18:00 vai arī jums piemērotā laikā, tikšanos iepriekš saskaņojot.

Vadītājas vietniece izglītības jomā: DAIGA BLŪMA
mob.tālr. 26676267

Metodiķe: OLITA LAGZDIŅA
mob.tālr. 29358992

Medicīnas māsa: GUNTIŅA OZOLA
tālr. 63431676, mob.tālr. 27899803

Sekretāre: MARIKA DOBELE
tālr./ fakss 63431833, mob.tālr. 29774767

Saimniecības daļas vadītāja: ANDRA ZĀĢERE
tālr. 63431676, mob.tālr. 28624096

Ēdināšanas pakalpojumu speciāliste: NATĀLIJA SIMAJEVA
tālr. 63433733, mob.tālr. 29656957