METODIĶU DESANTS RŪDOLFA ZVAIGZNĀJĀ

 

 

IMG_5911Pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte” 19.aprīlī notika gan izglītojošs, gan izklaidējošs pasākums – metodiķu desants Rūdolfa zvaigznājā.  Savu dalību uz pasākumu pieteica 10 pirmsskolas izglītības iestāžu metodiķes ar sev izvēlētu meistarklases tēmu. Tā radās meistarklašu nosaukumi: „Bebenes gudrības”, „Puķes Spijēnos”, „Genovefas spēles ar dzīvo ūdeni”, „Dancing smuki Potivara namā”, „Gandrīz kā no saldenās pudeles”, „Pie skala uguns”, „Sestdienas vakars ar to”, „ Īsa pamācība audzināšanā”, „Pindacīša krāsu kaste”, „Bērtuļa pirkstu veiklība”.

Katrs dalībnieks,  saņemot ieejas karti un iestādes karti, apmeklēja divas meistarklases. Iestiprinoties pie saimes galda  un remdinot slāpes krodziņā „Pie Akmentiņa”, dalībnieki nonāca līdz otrai pasākuma daļai - Trīnes dziesmu trakumam, Trīnes domu trakumam, Trīnes deju trakumam. Nobeigumā – brīvkustība, brīvdarbība, brīvlaišana ar iespēju sevi iemūžināt foto salonā „Pie Zāras un Joskes”. Pasākumu apmeklēja apmēram 100 pedagogu no pirmsskolas izglītības iestādēm un 13 jaunieši no ASV. Man bija prieks redzēt vienkopus tik daudz pozitīvus, radošus, atraktīvus skolotājus. Liels paldies ideju autorei un scenāristei Dinai un visam „Saulītes” kolektīvam par  aktīvu līdzdarbošanos. Paldies par atsaucību metodiķēm un vadītāju vietniekiem, kas mūs atbalstīja un piedalījās.


IMG_5909  P4190055

                    "Pie skala uguns"                                                             "Genovefas spēles ar dzīvo ūdeni"

P4190051  IMG_5945

 

                     "Gandrīz kā no saldenās pudeles"                                                             "Trīnes dziesmu trakums"

 

                                             Iespaidos par pasākumu dalījās -„Saulītes”vadītājas vietniece Daiga Blūma

***

Metodiķu desanta vakarā iejutos vienas no Rūdolfa Blaumaņa nepabeigtās lugas varones- Genovefas tēlā un piedāvāju skolotājiem „paspēlēties ar dzīvo ūdeni” jeb padomāt par tēmu –„Eksperimenti pirmsskolā”.
Bērnā jau no dabas ir dota vēlme visu uzzināt, izzināt, izmēģināt, pamēģināt, tātad eksperimentēt, tāpēc ir svarīgi šo izziņas interesi attīstīt, bet pats galvenais nenoslāpēt ticību brīnumam un patieso prieku  par visu intereanto, kas ir ap mums.
Manas meistarklases dalībnieki redzēja vairākus eksperimentus, kurus var demonstrēt bērniem, kā arī ļaut veikt tos pašiem. Vienu no tiem piedāvāju arī jums :

Nepieciešams: stikla glāze, ūdens, papīra lapa 1/4 A4
Eksperimenta gaita : Glāzē ielej ūdeni (ūdens daudzums pēc izvēles, var liet arī pilnu līdz malām), papīra lapu uzliek uz glāzes, ar plaukstu piespiež, pieglauž un pieturot apgriež glāzi otrādi. Tad roku noņem. Papīra lapiņa notur ūdeni glāzē. Lūk rezultāts!

_quot_Pindacisa_krasu_kaste__q_6

Ar aicinājumu  - vairāk eksperimentēt – PII”Saulīte” metodiķe Olita Lagzdiņa.