SAULĪTEI PRIEKS!

 

DSCI0917 

PII"Saulīte" priecājas par  skolotāju Kristīni Ūtrupu, kura 25.aprīlī devās uz Prāgu, Čehijā, lai piedalītos Eiropas Savienības rīcības programmas mūžizglītības jomā "eTwinning" starptautiskajā apmācību un kontaktu veidošanas seminārā pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem. Tā kā no Latvijas uz šo semināru dodas tikai 4 pedagogi, mēs ļoti lepojamies ar Kristīni un gaidām viņu atpakaļ ar jaunām, izglītojošām idejām par skolu sadarbību interneta vidē.