BITĪŠU FEBRUĀRA JAUTRĪBAS

Februāra  jautrības...

             1  2

       3  4

                                  ...un pārvērtības

 

5  6   7.

8  9

 

Paldies „Saulītes Muzikālās bankas” radošam kolektīvam,
paldies vecākiem , kuri iejutās apģērbu dizainera lomā,
paldies sejiņu apgleznotājai Janai,
paldies visiem,
kas padarīja šo pasākumu neaizmirstamu!


10        Andra, Tamāra.