ESIET SVEICINĀTI!

LPII SAULITE - LOGO - JPG

 

ESIET SVEICINĀTI
LIEPĀJAS PII
"SAULĪTE" MĀJASLAPĀ!


2.sept_m

 

 

Šis mazais cilvēks man ir uzticēts
Ak,kāda liela dabas uzticība!
Tik tiešām - katrs bērniņš piedzimst svēts-
Balts zirņa zieds - nevienas melnas strīpas.
                          /Ā.Elksne/

 

 

 

 

Iestādes darba laiks : no 7.00 līdz 19.00 (katru darba dienu)

Adrese : Ganību iela 122/128, Liepāja, LV-3416
e-pasts : saulite@liepaja.edu.lv
Mājas lapa : www.saulite.liepaja.edu.lv
Apmācības valoda : latviešu
Grupu skaits : 17 grupas bērniem no 1,5 līdz7 gadu vecumam
                     1
speciālā grupa bērniem ar valodas traucējumiem
PII "Saulīte" paredzēta 385 audzēkņiem

Iestādē strādā : Pedagoģiskais personāls - 41 darbinieks,
                         administratīvi saimnieciskais personāls - 30 darbinieki

 

PII „Saulīte” realizē 3 apmācības programmas:

  • Vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (kods 01011111) Licence Nr.V-7353 ar integrētās programmas saturu
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem (kods: 0101 55 11) Licence Nr. V-7354
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (kods 010156110) Licence Nr. V – 7355

 

„SAULĪTES” PAMATVĒRTĪBAS IR –
CIEŅPILNAS ATTIECĪBAS UN AUGSTA  ATBILDĪBAS SAJŪTA.
„SAULĪTES” MOTO  – AR SAULĪTI SIRDĪ!
ARĪ JŪSU ĢIMENE VAR KĻŪT PAR SAULĪTES CILVĒKIEM!


September1Untitled September3