Psihoterapeites lekcija

A-kale  

Š.g. 2.maijā PII „Saulīte” ciemojās ģimenes psihoterapeite,
 psiholoģe Andželika Kāle ar ievadsemināru
„Kā palīdzēt bērniem ar uzvedības traucējumiem?"

 

 

 

Ievadseminārs bērnudārzu pedagogiem, kas grib palīdzēt bērniem ar uzvedības traucējumiem un, protams, arī sev, tiem, kas gatavi atrast sevī spējas un prasmes arī reizēm ļoti grūtās situācijās”.
A. Kāle sniedza savu skatījumu par to „kāpēc bērnam rodas uzvedības traucējumi un kā tos mazināt”, savu stāstījumu papildināja ar piemēriem no prakses un fragmentiem no pasakām. Turklāt pedagogie bija iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus un kopīgi mēģināt uz tiem rast atbildes.
Iespēja piedalīties ievadseminārā bija gan pirmsskolas skolotājiem, gan bērnu vecākiem. Seminārā piedalījās ne tikai PII „Saulīte” pedagogi, bet arī pedagogi no PII „Kāpēcītis”, kas liecina par lielo interesi.

P5020411  P5020412

Liels paldies par iespēju piedalīties!

                                                PII „Saulīte” skolotāja Kristīne Uzāre