Vasaras KALEIDOSKOPS 2021

Mēs to paveicām un tāpēc lepojamies!

Arī šovasar mūsu sajūtu, piedzīvojumu, pārsteigumu, atklājumu nometne "KALEIDOSKOPS" notika. 

Šovasar atklal iepazinām mūsu Liepāju no cita skatu punkta, grozot savu pētnieka KALEIDOSKOPU visādos virzienos,
un izvēloties apmeklēt un pabūt tur, kur jaunajiem pirmklasniekiem ir jautri un interesanti:

 Kaleidoskops_21_ML3jpg

Vislielākā pateicība tiem, kas mums ticēja un uzticējās - pii SAULĪTE,
Liepājas Izglītības Pārvalde, Liepājas papīrs. 

Nometnes skolotājas LAILA BEIERE un GUNITA JONASE

nometnes vadītāja KRISTĪNE ŪTRUPA