Radošuma dienas NĀKOTNES LIEPĀJA

 ŠOGAD RADOŠUMA DIENAS SĀKA STARPINSTUCIONĀLO SADARBĪBU, JO BĒRNU IDEJAS ATTĪSTĪS UN PILNVEIDOS LIEPĀJAS UNIVERSITĀTES STUDENTI

4.C GRUPA "PUĶĪTES" PIEDĀVĀ VIDEO PAR IDEJAS DZIMŠANU, GRUPU DARBU TAJĀ, SPĒJU VIENOTIES UN VIZUALIZĒT DOMAS. 

Skatieties, kā mums veicās - 

(aktivizējiet attēlu) 

11

 PROJEKTA MĒRĶIS: Iesaistīt Liepājas pilsētas izglītības iestāžu izglītojamos pilsētas nākotnes vīzijas veidošanā - kāda būs Liepāja, kad es būšu 10 gadus vecāks.  

 UZDEVUMI: 

1. Radīt idejas pilsētvides attīstībai;

2. Radīt un apkopot idejas par to kā veicināt izglītojamo līdzdalību pilsētas plānošanā;

3. Rosināt jaunu radošo iniciatīvu veidošanos izglītojamajos;

4. Aktīvi līdzdarboties piedāvātajās aktivitātēs.