Nometnē padarītie darbiņi

Divās nedēļās, jeb 10 darba dienās, bērniem bija iespēja piedzīvot sekojošo: 
kopsavilkums