KALEIDOSKOPA vasaras raksti

akmeni KALEIDOSKOPS Šajā, 2020.gada vasarā,  biedrība SAULĪTES CILVĒKI organizēja pirmo nometni tikai pirmklasniekiem.
Skaidrojošā vārdnīca vēsta, ka kaleidoskops ir tas, kas rada jaunas formas un nepārtrauktu kustību.
Mūsu nometnes vasara tiešām pagāja nepārtrauktā kustībā, kurā izmēģinājām dažādas aktivitātes un sirsnīgāk iepazinām Liepāju...

 

izpletnis
 
desas
jura2
maisi
muzejs2

riteni2
vikingi3

vikingi

Vislielāko atbalstu šīs nometnes tapšanā un īstenošanā sniedza Liepājas Izglītības pārvalde, piešķirot līdzfinansējumu nometnes projektam, un pirmsskolas izglītības iestāde SAULĪTE, kas atbalstīja nometnes norisi. 
Mūsu kaimiņš, uzņēmums LIEPĀJAS PAPĪRS, nometnes bērniem uzdāvināja daudz un dažādu kancelejas piederumu un smukumlietiņu, kas noderēs skolā.

Sirsnīgā pateicībā par atbalstu gan sponsoriem, gan ziedotājiem, gan uzņēmumiem un iestādēm, kas uzņēma nometnes bērnus 

nometnes skolotāji Gunita Jonase, Laila Beiere
un nometnes vadītāja Kristīne Ūtrupa