MANS KALENDĀRS

 

Šajā mācību gadā Liepājas Novada fonds īstenoja programmas „Skolotājs” projektu konkursu, kura mērķis ir sniegt skolotājiem iedvesmu un atbalstu darbā un popularizēt izcilu skolotāju darbību un ieguldījumu kopienas attīstībā.

Konkursam tika definētas 3 prioritātes:

  • vietēja mēroga pasākumi par izcilu vietējo pedagogu darbību,
  • iespieddarbu izdošanas par izcilu pedagogu darbību,
  • mācību procesā izmantojamu metodisko materiālu izstrāde.

Mans_kalendars_m

 

Šajā projektu konkursā piedalījās mūsu pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja Kristīne Ūtrupa, iesniedzot pieteikumu 3.prioritātē – Metodiskais materiāls / spēle pirmsskolā „Mans kalendārs”, un ieguva fonda ekspertu augstu novērtējumu un autoratlīdzības prēmiju. 

Pirmsskolā, strādājot ar metodisko materiālu „Mans kalendārs”, skolotājam tiek sniegta iespēja izmantot praksē pārbaudītu un īstenotu metodi, kā veicināt bērnu lietpratību visās mācību jomās, līdztekus attīstot mācību saturā definētās caurviju prasmes.

Šis materiāls/spēle rosina katram bērnam patstāvīgi darboties ar nelielām detaļām, vingrināt pirkstus, domāt, kļūdīties, salīdzināt, pieņemt lēmumus, labot paša kļūdas, uztvert zīmes kopveselumā, kas viennozīmīgi ir stimuls runas un lasītprasmes attīstības veicināšanā, veicināt skaitļu iepazīšanu, attīstīt skaitļu loģikas un likumsakarību izpratni, veicināt uzskatāmi darbīgo domāšanu, bagātinot personīgo pieredzi pilnveidot laikizpratni, attīstīt vēlmi un prasmi sadarboties, sniegt palīdzību, apgūt sistemātisku darbošanos, veicināt izpratni par jēdzieniem vakar, šodien, rīt, rosināt uz patstāvīgu darbību, utt.

Viss materiāls gan skolotājiem, gan vecākiem ir pieejams - ŠEIT