DIGITĀLIE MATERIĀLI RUNAS UN VALODAS ATTĪSTĪBAI

Ņemot vērā, esošo situāciju valstī un to, ka daudzi izglītojamie šobrīd neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, esam apkopojušas dažus digitālos materiālus runas un valodas attīstībai. Šie materiāli ir brīvi pieejami ikvienam interneta vietnēs, spiežot uz norādītajiem linkiem.

! Lūdzam atcerēties, ka digitālo ierīču lietošana ir produktīva, ja tajā piedalās bērns kopā ar vecākiem un vecāki sniedz paskaidrojumus par redzēto un dzirdēto.

! Laiks, ko bērns pavada pie digitālām ierīcēm, ir vecāku atbildība (ieteicams ne ilgāk kā 15 – 30 minūtes dienā).

MA_aboli

Aktivizējiet attēlu!