GAIŠUS, MIERPILNUS SVĒTKUS!

BILD0930

Sirdssiltumu katrs jau domās
Mēs šodien cits citam vēlam.
Un ceram, ka piepildīsies
Kaut puse, ko vēlamies paši.
Lai sirdsraizes pazūd kā dūmi
Un vietu dod sirdsmieram rāmam,
Lai piepildās pašiem it viss,
Ko labu mēs citiem vēlam.
/Ā.Freimane/

Ir sācies svētku laiks, kad dalāmies savā sirdssiltumā, priekā un mīlestībā. Kā katru gadu "Saulītes" bērnu un vecāku gaišākās domas un laba vēlējumi labdarības akcijā "No sirds uz sirdi" ir aiz ceļojuši pie dažādiem cilvēkiem Liepājā - Liepājas neredzīgajiem un vājdzirdīgajiem cilvēkiem, Liepājas Veco ļaužu nama cilvēkiem Ganību ielā un Liepājas Sociālās mājas iedzīvotājiem Flotes ielā, Liepājas Reģionālās slimnīcas bērnu un sociālās aprūpes nodaļas pacientiem.

Liels, mīļš - PALDIES - viesiem par dalību akcijā!
Jūsu gatavotās kartiņas iepriecināja 481 sirdis!