2018./2019.MĀCĪBU GADS

 

 

Liepājas pirmsskolas izglītības iestādes „Saulīte”

2018./2019. mācību gada darba pamatvirzieni

 

  • Uzsākt aprobācijas procesu programmā “Līderis manī”, informējot un iesaistot izglītojamo vecākus.

 

  • Turpināt veidot padziļinātu izpratni un īstenot kompetenču pieejā balstītu mācību saturu iestādes darbā.