BĒRNU DROŠĪBA VASARĀ

vasaru

5 padomi vecākiem par bērnu drošību vasarā

Vasara ir skaists un atpūtas iespējām bagāts laiks, kurš jāizmanto maksimāli lietderīgi. Tomēr, ja runa ir par bērna veselību un dzīvību, tad pirmais un galvenais – apzināties bērna pieredzes trūkumu, dabisko ziņkāri, bērnišķīgo drosmi mesties piedzīvojumos un izdarīt visu, lai bērna vēlme izmēģināt savu varēšanu un izzināt pasauli nenodarītu viņam ļaunumu. Pirmais solis noteikti varētu būt saruna ar bērnu par to, kādēļ viena vai otra darbība ir bīstama, bet nākamais - vecāku personīgais pozitīvais piemērs – ja bērnam kaut ko aizliedz, arī pašiem šie drošības noteikumi ir jāievēro!


1.Kā pasargāt bērnus no saules apdegumiem

Bērni paši nespēj pasargāt sevi no saules apdegumiem, tāpēc par to ir jārūpējas pieaugušajiem.

Atcerieties:

 • Nodrošiniet, lai bērni rotaļātos ēnā.
 • Karstā laikā pastaigājoties un rotaļājoties, bērniem nepieciešams piemērots (elpojošs, gaišs) apģērbs un galvassega aizsardzībai no saules.
 • Ierobežojat bērna rotaļas ārā laikā no 10:00 līdz 16:00, kad saules intensitāte ir visizteiktākā.

Rūpējaties, lai bērns saņemtu pietiekamā daudzumā šķidrumu. Ik pēc 20 minūtēm piedāvājat uzņemt šķidrumu. Nodrošiniet, lai dzēriens bērnam ir brīvi pieejams.

Nekādā gadījumā nedrīkst mazu bērnu atstāt vienu automašīnā lielveikalu stāvlaukumos vai citās auto novietnēs. Automašīnas salons uzkarst ļoti īsā laikā, un tas var būt drauds ne tikai bērna veselībai, bet pat dzīvībai.

2. Bērna drošība uz un pie ūdens

 • Bērnus peldvietā un viņu peldēšanās laikā vienmēr pieskatiet.
 • Bērniem, kuru peldētprasme nav pietiekama, atļaujat uzturēties ūdenī tikai ar drošiem un peldēšanai paredzētiem palīglīdzekļiem (peldriņķi, drošības vestes).
 • Bērniem nevajadzētu rotaļāties ceļmalas grāvjos un tamlīdzīgās vietās, kur mēdz uzkrāties lietus vai palu ūdeņi, kā arī vietās ar lielu ūdens straumi.
 • Neatļaujiet lēkt ūdenī vietās, kur tas nav paredzēts.
 • Ja Jūsu mājās ir baseins, dīķis vai tamlīdzīga mākslīgā ūdens krātuve, nodrošiniet to ar aizsardzības žogu, vārtiņiem. Ja Jūs esat ciemos, kur šāda aprīkojuma nav, uzraugiet bērnu, lai viņš nerotaļātos pie ūdens krātuves.
 • Rūpējaties, lai bērns pēc četru gadu vecuma apgūtu peldēt prasmi. 

Iemāciet bērnam personīgās higiēnas normas peldvietā, piemēra, peldoties nenorīt ūdeni, personīgās vajadzības nekārtot ūdenī vai ūdens tuvumā, bet tikai tam paredzētajās vietās.

3. Vasara- grilēšanas un ugunskuru laiks.

Pārrunājiet ar bērnu par ugunsdrošību un degšķidrumu bīstamību!

 • Atcerieties, ka grila degšķidrumi ir ugunsbīstami un ātri uzliesmojoši, to lietošana saistīta ar apdedzināšanās risku. Šo degšķidrumu iedzeršana, nokļūšana uz gļotādām vai acīs var radīt nopietnus draudus veselībai gan pieaugušajiem, gan bērniem.

Nodrošiniet, lai degšķidrums nenonāktu bērna rokās un grilēšanas laikā bērns nerotaļātos grila tuvumā. Grils izraisa īpašu bērna interesi, interesanti ir grila piederumi un darbības, kas notiek ap grilu, tādēļ ir svarīgi novērst bērna uzmanību un interesi uz citām nodarbēm.

 • Rīkojot pasākumus ar grilēšanu, vienmēr pārliecinieties vai būs iespējams nodrošināt bērna uzraudzību grilēšanas laikā. Sadaliet pienākumus un nosakiet atbildīgās personas grila un bērnu uzraudzībai. Ja Jums nav pārliecības, ka Jūsu rīcībā ir pietiekami liela teritorija, lai bērni uzturētos pietiekami drošā attālumā no grilēšanas vietas, labāk no šāda pasākuma atteikties.
 • Pārrunājiet ar bērnu par ugunsdrošību un rīcību ugunsgrēka gadījumā. Nodrošiniet, lai bērns atrastos drošā attālumā no ugunskura, ņemat vērā vēja virzienu un dzirksteļu izplatīšanās risku. Rūpējaties, lai ugunskurs atrastos pietiekamā attālumā no viegli uzliesmojošiem objektiem un priekšmetiem. Ugunskura aizdedzināšanai nelietojiet viegli uzliesmojošus šķīdumus kā benzīnu, petroleju u.tml.

4. Satiksmes un velodrošība.

 • Neatstājiet bērnu braucam vienu ar divriteni, kamēr neesat pārliecināts par bērna braukšanas prasmi. Lietojiet ceļu un roku aizsargus, lai izvairītos no lūzumiem un citām traumām. Vienmēr lietojiet aizsardzības līdzekļus, jo bērnam tiek izstrādāts pieradums tos lietot un tā būs garantija, ka arī nākotnē bērns vienmēr tos lietos.
 • Iegādājoties velosipēdu, ņemiet bērnu līdzi, lai pārliecinātos, ka velosipēda svars ir bērnam atbilstošs, kā arī iegādājieties velosipēdu atbilstošu bērna augumam.
 • Iegādājoties velosipēdu, nodrošiniet bērnu ar ķiveri, ceļu un roku sargiem un paliecinieties, ka tie atbilst drošības standartiem. Braucot ar velosipēdu, vienmēr bērnam lietojiet ķiveri un citus aizsargus. Kā rāda pieredze, mazi bērni velo traumas gūst tieši savas mājas pagalmā.
 • Ķiverei ir labi jāpieguļ galvai, tā nedrīkst būt nobīdīta uz priekšu vai atpakaļ. Ķiverei jābūt cieši piesprādzētai tā, lai to nevarētu nobīdīt nevienā virzienā.
 • Dodoties izbraucienā ar auto pa lauku ceļiem, ievērojiet satiksmes noteikumus, lietojiet bērnu sēdeklīšus un drošības jostas!

5. Bērnu drošība laukos:

 • Vasarā daudzi bērni no pilsētas dodas uz laukiem. Dažiem bērniem tie ir nepierasti, jauni apstākļi. Pirms došanās uz laukiem vecākiem būtu jāapzina iespējamie riska faktori un atkarībā no bērna vecuma jāizrunā to rīcība un kādas var būt sekas. Ja bērnu iesaistīsiet interesantās aktivitātēs, viņa uzmanība būs novērsta no bīstamām nodarbēm.
 • Lai izvairītos no riska bērniem nokrist no augstuma, norobežojiet kāpnes, novēršot  iespēju bērnam piekļūt pieslienamām kāpnēm; 
  • novērst iespēju bērniem piekļūt un uzrāpties uz citiem augstiem objektiem (jaunceltnes, šķūnīšu jumti).

 

JAUKU, SAULAINU VASARIŅU!