LAMBDACISMS

skaņai L

 

Skaņas L izrunas traucējumi

            Skaņas L kropļotu izrunu sauc par lamdbacismu,
bet tās aizstāšanu ar citām skaņām- par paralamdbacismu.   

        
 

 

Skaņas L pareizas izrunas atrikulācija:

®    lūpu un zobu rindu pavērums ir saistīts ar tā patskaņa artikulāciju, kas seko līdzskanim L ;

®     darbojas mēles priekšējā daļa, plats mēles gals piekļaujas alveolām, radot slēgumu, mēles sāni pacelti pret augšējiem sānu zobiem, veidojot sānu spraugas;

®    mīkstās aukslējas paceltas;

®     gaisa plūsma virzās pa vienu vai abām sānu spraugām;

®     balss saites vibrē.

Skaņas L pareizas izrunas mācīšana:

Artikulācijas aparāta vingrinājumi

®    „Šūpoles” Mute atvērta. Šūpot mēli uz augšu (platu mēles galu pacelt aiz augšējiem priekšzobiem), uz leju (platu mēles galu nolikt aiz apakšējiem priekšzobiem).

®    „Krāsotājs ar otu” Atvērt muti un ar mēles galu „krāsot” mutes „griestus” no zobu saknēm uz iekšpusi.

®    „Kaķītis dusmojas” Aizlikt mēles galu aiz apakšējiem zobiem, mēles vidusdaļu izliekt uz āru. Neatraujot mēli no zobiem, ievilkt to atpakaļ mutē. Atkārtot vairākas reizes.

®    „Zirdziņi” Pasmaidīt, parādīt zobus, pavērt muti un klakšķināt ar mēles galu.

Skaņu mācīšana uz atdarināšanas pamata

“Lidojoša lidmašīna”- mēle pievieno patskani I vai A dziesmiņu. Mēles galam piespiežoties alveolām, atskan līdzskanis L, bet “lidojuma” starpposmos augšā – lejā slēgtas un vaļējas zilbes: AL- ALA- LA

Skaņu mācīšana balstoties uz jau apgūtām skaņām

Skaņu L var veidot no starpzobu izrunas: mēles gals tiek pieturēts starp zobiem, vienlaicīgi bērns mēģina izteikt skaņu U vai I.

Kad skaņas pareiza izruna ir iemācīta, tā jānostiprina-

®    Vaļējās zilbēs

la-la-la,

le-le-le,

 li-li-li,

lu-lu-lu,

 lo-lo-lo.

®    Slēgtās zilbēs

al-al-al,

el-el-el,

il-il-il,

ul-ul-ul,

ol-ol-ol.

®    Vārdos

lapa, lampa, lente, ala, sula, pīle, kokle, katls, aplis, kal, mal, cel, lellīte, Lielupe, klausule.

®    Vārdu savienojumos

lietus līst, silta saule, zils zīmulis, liela lelle, nolobīt sīpolus.

®    Teikumos

Lilita lasa liepu lapas.

Lakstīgala līkā lazdā, laipni pačalo ar strazdu.

Lielais lācis acis bola, vilks tam skolas somu sola.


Miltiņa,I.(2005). Skaņu izrunas traucējumi. Rīga: Raka.

Lai bērna runa un valoda uzlabotos, nepieciešams
pie pareizas skaņu izrunas strādāt regulāri - katru dienu! 
Smaidīgs

Sagatavoja logopēde Monta Tefa