MĀCĪBU PROCESS "VINNIJA PŪKA " GRUPĀ

 

Dažādojam mācību procesu, izmantojam arī IT tehnoloģijas. Bērni vairāk iedziļinās un ir interesējās apgūstamajā tēmā. Mācāmies caur pašu pieredzi un eksperimentējot, vērojot, salīdzinot. Jaunās zināšanas iegūtam ne tikai iestādes teritorijā, bet apmeklējot dažādas kultūras un mācību iestādes.

 

1.1. 1.2. 1.3.

1.4.  1.5. 1.8.

Pie mums ciemojās Vinnijs Pūks, uzzinot, ka mācāmies par mežu un kokiem, viņš lūdza bērniem pagatavot Vinnijam Pūkam un draugiem jaunu mājvietu.

 

2.4.

Simtjūdžu mežs

2.3. 2.2. 2.1.

 

Bērni pielietojot dažādus materiālus un tehnikas izveidoja
pasaku mežu ar mājvietām mūsu draugiem.

 

3.1. 3.2.

"Lielais Dzintars" piedāvāja koncertuzdevumu bērniem " Ezītis miglā". Bērni tika iepazīstināti ar dažādiem mūzikas žanriem un mūzikas instrumentiem. Pēc izrādes bērni dalījās ar savam pārdomām par redzēto un dzirdēto.