FONEMĀTISKĀ UZTVERE

art-talking-1-4078f41af7e0382b1df1bce527f70ae6(1)  

Fonemātiskās uztveres attīstīšana


Fonemātiskā uztvere ir valodas skaņu uztvere, kas nodrošina šo skaņu pareizu saklausīšanu un atšķiršanu no citām akustiski līdzīgām skaņām. Fonemātiskā uztvere pilnveidojas līdztekus bērnu runas attīstībai, kā arī to bērniem ir jāvingrina. Pilnvērtīga fonemātiskā uztvere ir būtiska rakstīt un lasītmācīšanās procesā. Fonemātiskā uztvere izveidojas piecu gadu vecumā, kad artikulācijas muskulatūra ir pilnībā nostiprinājusies. 


Fonemātiskās uztveres traucējumu gadījumā ir grūti izprast ne tikai bērna teikto, bet kavē fonemātisko priekšstatu un fonemātiskās uztveres veidošanos, kas savukārt ir pamatnosacījums lasīt – rakstīt prasmju apguvei. Fonemātiskās uztveres traucējumi noved pie tā, ka bērns neuztver ar dzirdi skanējuma ziņā tuvas, vai artikulācijas ziņā līdzīgas valodas skaņas, kā arī  vārdu krājums netiek papildināts un neveidojas vārdu gramatiskā uzbūve. Tikai strādājot pie fonemātisko procesu attīstības bērni uztver un atšķir vārdu galotnes, priedēkļus, piedēkļus, izceļ prievārdus teikumos utt., kas ir ļoti svarīgi veidojot lasīšanas un rakstīšanas iemaņas. Prasme sadzirdēt katru atsevišķu skaņu vārdā, precīzi atdalīt to no blakus stāvošās, zināt no kādām skaņām sastāv vārds ir ļoti svarīgs priekšnosacījums pareizai gramatikas apmācībai.

Kā aktivizēt fonemātisko uztveri ikdienā:

! pastaigas laikā aicini bērnu klausīties un pateikt, ko viņš dzird (rūcienu, gaiļa dziesmu, vēja šņākoņu);

!  mājās jautā, kur skan radio (istabā, virtuvē);

! dziedot maini balss skanējumu (augstu - smalki, zemu - rupji), lai bērns arī tā pamēģina;

!  dziedi kopā ar bērnu un ritmiski soļo vai plaukšķini, tā bērns saklausīs ritmu;

! grāmatu lasīšana: bērnam jāsadzird un jāsaprot, ko lasa vecāki. Atceries vienmēr pajautāt vai pārrunāt, ko bērns dzirdējis un sapratis no lasītā.

 

 http://www.delfi.lv/calis/enciklopedija/jauc-skanas-nesaprot-vardus-fonematiskas-uztveres-traucejumi-bernam.d?id=47292429

Fonemātiskās uztveres aktivizēšanas vingrinājumi:

! Klausies uzmanīgi, pacel roku, ja vārds skan nepareizi!

Piemēram: Banāns, vanāns, panāns, banāns, vanāns, banāns utml..

! Nosaki, vai vārdi vārdu pārī ir vai nav tuvi pēc vārdu skanējuma!

Piemēram: lasi- tasi (ir), māk-sāk (ir), vāze- drāniņa (nav),  taisi-raisi (ir), grāmata- vēstule (nav), lapa- kniede (nav) utml..

! Nosaki, vai vārdi pēc vārdu garuma ir vai nav vienādi!

Piemēram: mute- vaigi (ir), kāja- kājiņa (nav), acis-ausis (ir), zobi-nagi (ir), mugura- roka (nav), mati-papēži (nav) utml..

! Atkārto vārdu pārus un parādi priekšmetu attēlus!

Piemēram: kaza- kase, bumba- pumpa, bise- bite, logi-loki, riepa- liepa, kūka-tūta utml..

! Klausies un pareizi atkārto zilbju pārus!

Piemēram: pa-ba, fa-va, ta-da, ka-ga utml..

! Pareizi atkārto ritmiskās rindas!

Piemēram: ma-ma-ma cēli staigā lama;

                  mu-mu-mu neredzu es lamu;

                  ka-ku-ka dzeguze jau kūko;

                  gi-ge-gā zosis klaigā gā-gā;

                  he-ha-ho milzis smējās ho-ho utml..

! Ieklausies un pabeidz vārdu!

Piemēram: mu- (muša), ka- (kaza), la- (lama), ta-(tase), za- (zāri), pa- (paka) utml..

! Nosauc skaņu, kura ir visbiežāk saklausāma vārdu rindā!

Piemēram: māte, mute, mēle (m);

                   sēne, sula, sēkla (s);

                   lietus, laime, lūpas (l);

                   kāja, koki, kurpe (k) utml..

! Nosauc skaņu, ar kuru beidzās vārdi katrā vārdu rindā!

Piemēram: māk, sāk, mūk (k);

                   Nāc! Sāc! Velc! (c);

                   ar, ver, ir (r);

                   vējš, pūš, ceļš (š) utml..

! Klausies un atpazīsti vārdus! Ko es pateicu? (tiek sauktas skaņas)

Piemēram: E * S (es)

                   M * Ē * S (mēs)

                   M * A * N (man) utml..

Miltiņa,I.(2005). Skaņu izrunas traucējumi. Rīga: Raka.

                                                Sagatavoja logopēde Monta Tefa