PAREIZA ELPOŠANA

Untitled 
PAREIZA ELPOŠANA

Pareiza elpa veido skaistu, dziļu, skanīgu un spēcīgu balsi, kā arī tā ir iesaistīta runas procesos. Runas elpošana attīstās pakāpeniski bērna runas un valodas attīstības gaitā, taču agrīni radušies patoloģiski priekšnosacījumi, kā arī stājas traucējumi kavē runas elpošanas pilnveidi. Bet bērns varēs pareizi elpot un runāt tikai tad, kad nesasprindzinās kakla, plecu muskuļus, turēs taisni galvu, brīvi un dabiski pārvaldīs rokas un citas ķermeņa daļas.


Vingrinājumi, kas noņem ķermeņa muskuļu spriedzi:

®    “Malkas skaldītājs”- bērns stāv, kājas plecu platumā. Abas rokas paceltas, delnas dūrītes viena virs otras (“satver cirvja kātu”). Bērns viegli un dziļi ieelpo caur degunu. Seko noliekšanās uz leju (“pagale tiek sašķelta”).

®    “Kritiens bezdibenī”- bērns stāv, kājas plecu platumā, rokas nolaistas gar sāniem. Ceļoties pirkstgalos rokas paceļas līdzi uz augšu (ieelpa caur degunu). Seko “kritiens”, atslābināts ķermenis, un rokas pakāpeniski liecas uz leju. Izelpā tiek izrunāts- “ah,ah,ah”, liecoties atbrīvoti arvien zemāk un zemāk.

®    “Sūknis”- bērns stāv, kājas plecu platumā. Skaitot- viens- liekšanās pa labi, labā roka slīd gar ķermeņa sāniem uz leju; divi- taisni; trīs- liekšanās pa kreisi, kreisā roka slīd gar ķermeņa sāniem uz leju. Ieelpa- izelpa caur degunu.

Vingrinājumi izelpas aktivizēšanai:

®    “Svece”- bērna izelpa ir lēna, vienmērīga, it kā pūstu sveci, kuras liesmiņai jānoliecas. Šim nolūkam var izmantot plānu, šauru papīra loksnīti.

®    “Uzbāzīgais ods”- bērns ieņem noteiktu ķermeņa stāvokli: abas rokas izstieptas taisni priekšā, delnu priekšējās virsmas pavērstas viena pret otru. Pēc skaitļa- viens- , bērns strauji izvērš rokas plecu augstumā (dziļa ieelpa). Seko lēna rezervēta izelpa, izrunājot skaņu Z-Z-Z (bērns ķer iedomātu, uzmācīgu odu). Rokas pakāpeniski tuvojas viena otrai. Tā kā pastāv “velēšanās noķert odu”, tad izelpas plūdums ir maksimāli aizturēts. Tikai tad, kad delnas ir patiešām tuvu, atskan to sasitiens un elpošanas muskuļi tiek pilnībā atbrīvoti.

®    “Patskanis”-vienā lēnā izelpā var izrunāt arī patskaņus, piemēram, Ā. Skaņu izrunā pakāpeniski kāpinot balss skaļumu. No mēmās artikulācijas līdz skaļi.

Miltiņa,I.(2005). Skaņu izrunas traucējumi. Rīga: Raka.

Vingrinājumi elpošanas un balss saišu aktivizēšanai:

®    Ieelpa un izelpa caur degunu.

®    Ieelpa caur degunu, izelpa caur muti.

®    Ieelpa caur muti, izelpa caur degunu.

®    Ieelpa caur degunu, izelpa caur viegli sakļautām lūpām.

®    Ielepa caur degunu, izelpa caur degunu nelieliem grūdieniem.

Vingrinājumi izelpas un balss koordinēšanai:

®    Ieelpot caur degunu, izelpojot izrunā skaņu f___( kamēr pieaugušais skaita līdz 9).

®    Izelpojot skaitīt 1,2,3 utt. Ievērojot, ka jāskaita ir klusā balsī, plūstoši, bez pārtraukumiem, pareizi artikulējot skaņas, it kā izrunājot vienu garu vārdu. Tāpat var skaitīt nedēļas dienas.

®    Ieelpa, izelpojot pateikt 2, tad 22, tad 222-2222-22222-222222. Vēlāk to pašu atkārtot ar skaitļiem 3 un 5.

Trinīte, B. (2006). Balss un tās traucējumi. LPA: Liepa.

 

ELPOT PAREIZI NOZĪME TO DARĪT RITMISKI UN MIERĪGI! Smaidīgs  

 

Sagatavoja logopēde Monta Tefa