KO DARA LOGOPĒDS?

megaphone-kid-cropped-cutout1  

Pirmsskolas izglītības iestādē logopēds strādā ar bērnu runas un valodas traucējumu novērtēšanu un novēršanu.

KĀDOS GADĪJUMOS BĒRNAM BŪTU NEPIECIEŠAMS LOGOPĒDA ATBALSTS?

 • Ja bērns neizrunā skaņas, jauc vai aizstāj tās ar citām valodas skaņām;
 • Ja bērns nepareizi izrunā skaņas;
 • Ja bērns nepareizi lieto dzimtes, skaitļus, locījumus, ir vērojama nepareiza vārdu kārtība teikumos, nelieto prievārdus;
 • Ja bērnam ir traucēta valodas sapratne (neizprot, ko viņam saka);
 • Ja bērnam ir balss traucējumi;
 • Ja bērnam ir runas ritma un tempa traucējumi (stostīšanās);
 • Ja bērnam ir dzirdes traucējumi, kā rezultātā valoda dabiski nespēj attīstīties;
 • Ja bērnam ir specifiski attīstības traucējumi.

 

BĒRNA RUNAS UN VALODAS PRIEKŠNOTEIKUMI

Kā teicis S. Džonsons “Valoda ir domu ietērps”. Ar valodas palīdzību mēs izsakām savas vēlmes, vajadzības, sajūtas. Ar valodas palīdzību mēs komunicējam ar apkārtējo pasauli, iepazīstam to…

 

Valoda cilvēkam nav iedzimta. Tā veidojas un attīstās paralēli bērna centrālās nervu sistēmas nobriešanai. Vecāki bieži uzdod jautājumu: “Kāpēc mans bērns vēl nerunā vai runā neskaidri?” vai “Kāpēc mans bērns runā sliktāk nekā kaimiņu /draugu bērns?” -Tādēļ, ka valodas attīstība ir ļoti individuāls process un visiem bērniem tas nenorit vienādi.

Runas un valodas traucējumu cēloņi ir daudz un dažādi. Negatīvas sekas uz bērna runas un valodas attīstību var atstāt mātes pārslimotās slimības grūtniecības periodā, medikamentu lietošana bez ārsta atļaujas, kā arī liela stresa klātbūtne grūtniecības periodā. Runas un valodas traucējumu cēloņi bieži vien ir saistīti ar dažādām dzemdību traumām. Arī bērna veselības stāvoklis agrīnajā vecumā, traumas un dažādas pārslimotas slimības, kas skar centrālo nervu sistēmu, var būt par cēloni runas un valodas traucējumiem. Arī redzes un/vai dzirdes traucējumi būtiski ietekmē bērna runas un valodas attīstību.

Lai bērna runa un valoda pilnvērtīgi attīstītos, svarīgi ir vairāki priekšnoteikumi:

 • Laba vecāku veselība;
 • Normāla grūtniecības norise un dzemdības;
 • Pilnvērtīga runas prakse;
 • Pilnvērtīga bērna smadzeņu darbība un vispārējā attīstība;
 • Skaidra, nesteidzīga un gramatiski pareiza pieaugušo runa;
 • Labvēlīga sociālā vide.

Runas un valodas apguves procesu būtiski ietekmē sociālā vide, kurā bērns aug. Svarīgi, lai pieaugušie sniegtu iespēju bērnam augt valodas vidē, t.i., sniegtu iespēju dzirdēt pieaugušo runu, kā arī regulāri runātos ar bērnu gan aprūpējot, gan rotaļājoties, gan arī pavadot bērnu ikdienas aktivitātēs.

Runas un valodas traucējumi liedz bērnam pilnvērtīgi sazināties ar vienaudžiem un pieaugušajiem, kā arī izzināt apkārtējo pasauli. Tā kā pirmie četri dzīves gadi ir visnozīmīgākais posms bērna runas un valodas attīstībā, tad svarīgi ir pēc iespējas agrāk pamanīt iespējamos runas un valodas traucējumus un novērst tos jau pirmsskolas vecumā.  

Savlaicīgi nepamanīti un nenovērsti runas un valodas traucējumi var atspoguļoties bērna darbībās un uzvedībā.

 

Daži ieteikumi vecākiem:

 • Runājiet ar savu bērnu nesteidzīgi un gramatiski pareizi.
 • Ja pamaniet, ka bērns runā nepareizi, izlabojiet.
 • Lasiet bērnam priekšā pasakas, tādā veidā bagātinot vārda krājumu, iztēli un domāšanu.
 • Uzklausiet bērnu, kad viņš vēlas izteikties. 
 • Atbildiet uz bērna jautājumiem ar plašiem teikumiem, nevis ar “jā/nē”.
 • Pārrunājiet ikdienā piedzīvoto – darbus, sajūtas, emocijas.

Lai novērstu runas un valodas traucējumus nepieciešamas regulāras, sistemātiskas logopēdiskās nodarbības, kā arī tik pat būtiska ir vecāku līdzdalība šajā procesā un sadarbība ar logopēdu.

 

Atcerieties, ka jebkurai situācijai ir risinājums! Smaidīgs

Esiet aktīvi un ieinteresēti savu bērnu valodas attīstībā jau šodien! Smaidīgs

 

Sagatavoja logopēde Laura Ronkaite