RUNAS UN VALODAS ATTĪSTĪBAS NORMAS

ieskats bilde

Uzsākot jaunu mācību gadu, iepējams, katram vecākam rodas jautājums-
Kāda būtu bērnu runas un valodas attīstības norma konkrētajā vecuma posmā?!


Bērns attīstībai nepieciešamo informāciju saņem no pasaules ap sevi, bet sociālā pieredze, iemaņas, prasmes veidojas priekšmetiskā, rotaļu un mācību darbībā.

Tikai kopīgā sadarbībā bērns - pieaugušais, mazais uzkrāj priekšstatus par apkārtējo pasauli, apgūst priekšmetu, parādību nosaukumus un aktīvi sāk lietot apgūtās valodas vienības. Tāpēc pieaugušais kā sarunu biedrs arī ir tas, kas ar savu runas un darbības paraugu ne tikai nodrošina, bet arī vienlaicīgi aktivizē bērna darbības un izteikšanās kvalitāti.

  • Bērna runas un valodas attīstības norma posmā no diviem līdz trim gadiem:

                                   -           vārdos izteikt vajadzību iet uz podiņu;

                                   -           zināt savu dzimumu;

                                   -           skaitīt līdz trīs;

                                   -           lieto daudzskaitļus, vietniekvārdus(es, man, tu, mans), prievārdus (uz,zem), darbības vārdus pagātnē (ir/bija, iet/ gāja)  un izmanto īpašības vārdus;

                                   -           80% no runas saprast;

                                   -           spēt atbildēt uz vienkāršiem jautājumiem (kas, kurš, ko, kur, kad, cik daudz);

                                   -           ja vidēji teikums sastāv no 3-4 vārdiem;

                                   -           spēt klausīties stāstījumu 20 minūtes.

  • Bērna runas un valodas attīstības norma posmā no trim līdz četriem gadiem:

                                               -                       uzdot jautājumus, kuri sākas ar „kas” un „ko”;

                                               -                       prast pareizi lietot lietvārdus daudzskaitlī, izmanto īpašības vārdus, lietot vietniekvārdus „viņš”, „viņa”;

                                               -                       skaidri izrunāt skaņas - s,z,l, š, ž, č;

                                               -                       lieto no trīs līdz sešiem vārdiem teikumā;

                                               -                       prast pareizi uzrakstīt sava vārda pirmo burtu;

                                               -                       izpildīt rīkojumus, kas ietver trīs darbības vai objektus;

                                               -                       atpazīst vismaz vienu krāsu;

                                               -                       ja 75% no bērna runas ir saprotama.

  • Bērna runas un valodas attīstības norma posmā no četriem līdz pieciem gadiem:

                                               -                       prast lietot vietniekvārdus „viņš”, „viņa”;

                                               -                       uzdot jautājumus, kuri sākas ar „kas” un „ko”;

                                               -                       spēt saskaņot īpašības vārdus un lietvārdus;

                                               -                       lieto darbības vārdus nākotnes formā;

                                               -                       skaidri izrunāt skaņas- g, k, j, l, ļ, ģ, n, ņ, s, z, v, š, ž ;

                                               -                       ja teikums sastāv no četriem līdz septiņiem vārdiem;

                                               -                       spēt pareizi uzrakstīt sava vārda pirmais burtu;

                                               -                       izpildīt rīkojumus, kas ietver trīs darbības vai objektus;

                                               -                       atpazīst vairākas krāsas.

  • Bērna runas un valodas attīstības norma posmā no pieciem līdz sešiem gadiem:

                                               -                       uzdot jautājumu par vārdu nozīmi;

                                               -                       prast pareizi izstāstīt garu stāstu;

                                               -                       prast saskaņot īpašības vārdus un lietvārdus;

                                               -                       ja skaita līdz 30;

                                               -                       skaidri izrunāt skaņas- f, v, l, ž, š;

                                               -                       prast nosaukt visus alfabēta burtus;

                                               -                       prast secīgi nosaukt visas nedēļas dienas;

                                               -                       lietot apstākļa vārdus;

                                               -                       prast raksturot objekta līdzīgās un atšķirīgās lietas.

  • Bērna runas un valodas attīstības norma posmā no sešiem līdz septiņiem gadiem:

                                               -                       nosaukt visus alfabēta burtus;

                                               -                       raksturot objekta līdzīgās un atšķirībās īpašības;

                                               -                       secīgi nosaukt nedēļas dienas;

                                               -                       lietot apstākļa vārdus;

                                               -                       skaidri izrunāt skaņas- f, l, r , ž, š, s, z, t,  v;

                                               -                       7 un vairāk vārdi teikumā;

                                               -                       pareizi lieto gramatiskās formas, secīgi formulē iepriekšējo un nākamo notikumu norise;

                                               -                       parādīt labo, kreiso pusi;

                                               -                       uztver kļūdas citu cilvēku izrunā.

Tūbele, S. (2002). Skolēna runas attīstības vērtēšana. Rīga: Raka.

Veiciniet arī Jūs sava bērna runas un valodas attīstību- lasot priekšā grāmatas, sarunājoties ar bērnu, skaitot skaitāmpantiņus, paskaidrojot lietas, kuras, iespējams, bērns vēl nesaprot (piemēram, kāpēc lietus līst),veicot pirkstiņu rotaļas, atrikulācijas aparāta vingrinājumus un pozitīvi koriģējot bērna valodu (piemēram, bērns: “neneme”, pieaugušais: “jā,pareizi, zemene!”).

Logopēde Monta Tefa