Projekta ilgtspēja un nozīme

Gatavojoties projekta noslēdzošajai tikšanās reizei, katra dalībvalsts, jeb partneris sagatavo pārskatu, redzējumu par paveiktā darba nozīmi un projekta ietekmi iestādē.

Šeit mūsu prezentācija:

LV_sustainability_of_project