"TAURENĪŠI" LIEPĀJAI!

 

Marts ir tas mēnesis, kad mūsu mīļajai pilsētai - Liepājai ir dzimšanas diena.
Taurenīši ir īsti savas pilsētas patrioti. Par to liecina dažādas aktivitātes,
kas veltītas mūsu pilsētai.


Bērni sacerēja dzejoļus par savu pilsētu un tos ilustrēja. Lūk, lasiet!

Untitled  Liepājai.                                         

Liepāja ir miļa,
Liepāja ir skaista.
Visa apsnigusi,
Visa aizmigusi.

Bet,kad rita saule,
Pieceļ meitenes un zēnus.
Jautrā solī tie
Uz bērnu dārzu iet.

Liepāja spīd kā zvaigzne,
Liepāja silda kā saule,
Liepāja miļa kā sirds,
Liepāja krāsaina kā varavīksne.


Cītīgi veidojām darbiņu izstādei "Izdzīvo Liepāju zem liepas".

DSC00029 DSC00043 DSC00033

DSC00027 DSC00050 DSC00034

Liels palīgs mums ir Oksana. Paldies!


Citāda diena. Kopā ar 4.b grupiņu notika aktivitāte savādāka nekā katru dienu. Tā notika zālē uz spilventiņiem un sedziņām uz grīdas bez galdiem.Klausījāmies un skatījāmies video par Liepāju, kāda tā senāk bijusi, kāda tagad. Pie mums ciemojās Liepājas Lauviņa (Kristīne Uzāre), kas katram uzdāvināja Liepājas lentīti.Lauviņa mūs aicināja arī jautri padejot.

DSC00064 DSC00068 DSC00057

DSC00065 DSC00066

DSC00069 DSC00070


Liepāja ir ne vien vēja, mūzikas, bet arī ostas pilsēta, kur tiek pārvadātas kravas, pie mums ciemos atkuģo ciemiņi no citām valstīm. Īpaša ir zvejniecība. Vīri ar mazajiem zvejas kuģīšiem un laivām dodas zvejā. Arī mēs "izbraucām jūrā" zvejot. Māku izgatavot dažādas zivtiņas no sāls mīklas mums rādīja Oksana. Darbiņu veica pa pārīšiem - viens taurenītis, viens pūks. Mazie veltnēja mīklu, bet lielie izgriež no mīklas ar nazīti zivi. Kopīgi pievienoja sīkās detaļas.

DSC00075 DSC00079 DSC00077


DSC00080 DSC00084

Zivtiņas tomēr sarunājam ielaist atpakaļ jūrā,lai vēl paaugās.

DSC00087 DSC00088

 

Nobeigumā visi kopīgi dziedam Liepājas himnu.
Liels paldies Kristīnei un Oksanai par jauko darbošanos.