SAULĪTE LEPOJAS!

 

Jau trešo gadu Liepājas Latviešu biedrības namā notika bērnu un jauniešu vokālo ansambļu un solistu konkurss "Pērļu lietus". Šogad dziedātāju atsaucība bija ļoti liela, trīs vecuma grupās sacentās gandrīz 170 dziedātāju, tai skaitā 15 ansambļi un 48 solisti no Rīgas, Liepājas Ventspils, Talsiem, Grobiņas, Lieģiem, Durbes, Kalvenes, Pāvilostas, Vērgales, Babītes, Rucavas, Nīcas un Vaiņodes. Dalībnieku sniegumus vērtēja nopietna žūrija - komponists Jānis Strazds, vokālās pedagoģes Dina Sleže un Mārīte Puriņa, dziedātāji Ieva Dreimane un Uģis Roze.

Esam bezgala lepni, ka arī PII "Saulīte" vokālās studijas "Pustonis" dziedātāji piedalījās šajā konkursā, sniedzot brīnišķīgi skanīgu priekšnesumu. Paldies mazajiem dziedātājiem, viņu vecākiem un milzīgs paldies vokālās studijas vadītājām, skolotājām - Līgai Jekševicai un Sintijai Pīrāgai par ieguldīto darbu!


SAULĪTE AR JUMS LEPOJAS!

 

3c5f32789f8ce0adc5773c9518f2ad24bf0c0c52 0fbbac29f1a9b0c48af344b2083336f4ed23b6bf 14d282f4e02a36346eff7d2e32aeee3a2fafd75a