BĒRNU DROŠĪBA VASARĀ

vasaru

5 padomi vecākiem par bērnu drošību vasarā

Vasara ir skaists un atpūtas iespējām bagāts laiks, kurš jāizmanto maksimāli lietderīgi. Tomēr, ja runa ir par bērna veselību un dzīvību, tad pirmais un galvenais – apzināties bērna pieredzes trūkumu, dabisko ziņkāri, bērnišķīgo drosmi mesties piedzīvojumos un izdarīt visu, lai bērna vēlme izmēģināt savu varēšanu un izzināt pasauli nenodarītu viņam ļaunumu. Pirmais solis noteikti varētu būt saruna ar bērnu par to, kādēļ viena vai otra darbība ir bīstama, bet nākamais - vecāku personīgais pozitīvais piemērs – ja bērnam kaut ko aizliedz, arī pašiem šie drošības noteikumi ir jāievēro!


VESELĪBAS NEDĒĻA

 

 

Jau trešo gadu PII "Saulīte" piedalās projektā "Latvijas Veselības nedēļa", kuru rīko Latvijas Tautas sporta asociācija. Šogad no 28.maija līdz 1. jūnijam mēs kopīgi vingrosim rīta rosmēs,  skaitīsim noietos kilometrus garajās pastaigās un priecēsim kāju pēdiņas baskāju takā, kur bērni varēs sajust dažādas emocijas un izjūtas. Lai aktīvi pavadīta nedēļa!


IMG-20180528-WA0008 IMG-20180528-WA0007 IMG-20180528-WA0004

Untitled


"SAULĪTE" LEPOJAS!

20180507_102117  20180507_101418 20180507_102219

20180507_101758    20180507_101922    20180507_102249

 

7. maijā mūsu iestādes "Vinnija Pūka" grupa piedalījās Liepājas bērnu un jauniešu teātru skatē "Vējlukturis 2018" ar izrādi "Sprīdītis" pēc Annas Brigaderes lugas motīviem. Žūrija ļoti atzinīgi novērtēja bērnu sniegumu. Īpaši tika uzslavēts izrādes scenogrāfiskais risinājums, kā arī aktieru spēle. Gan skatītājus, gan žūrijas pārstāvjus priecēja Sprīdītis - Ralfs Binfelds un velna tēls Gustava Jekševica izpildīījumā. Sakām lielu PALDIES skolotājām Kristīnei Uzārei, Evijai Bērziņai un Lāsmai Butrimai par ieguldīto darbu, kā arī mazajiem aktieriem!


SAULĪTE AR JUMS LEPOJAS!!!


"SAULĪTE" LEPOJAS!

 

IMG-20180422-WA0008

Svētdien Liepājas BJC struktūrvienībā "Laumiņa" pavasarīgo Liepājas gaisu ieskandināja  mazo vokālistu konkursa "Cālis 2018" dziedātāju balsis. Dalībnieku veikumu vērtēja žūrija – Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas vokālās nodaļas vadītāja, vokālā pedagoģe Mārīte Lazdāne,  Liepājas Mūzikas , mākslas un dizaina vidusskolas vokālā pedagoģe, folktronikas grupas “Zari” soliste Ieva Dreimane, kā arī Durbes mūzikas studijas dziedāšanas un ģitārspēles skolotāja, un Liepājas Bērnu un jauntnes centra struktūrvienības “Vaduguns” ģitārspēles skolotāja Elīna Starķe Arbidāne.
PII "Saulīte" lepojas ar saviem trīs ņiprajiem cālīšiem -
Ievu Jonasi, Edgaru Strazdu un Ritvaru Mažalu!
Paldies Skolotājai Līgai Jekševicai par" cālēnu" skološanu!

                  "SAULĪTE" AR JUMS LEPOJAS!!!


FANIJAS DIENA "SAULĪTĒ"

 

19.aprīlī PII"Saulīte" rosījās jautrā Fanija, kas svinēja savu vārda dienu. Šī bija atvērto durvju diena saistībā ar Valsts izglītības satura centra ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” rīkoto konferenci "Lietpratība sākumizglītībā", kas risinājās Liepājas Valsts tehnikumā 20. aprīlī. "Saulīte" kā projekta aprobācijas iestāde visas dienas garumā organizēja dažādas aktivitātes, daloties pieredzē, gūtajās atziņās un jautājumos par kompetenču pieejā balstīta mācību satura ieviešanu pirmsskolā. Kolēģi no Liepājas pilsētas un visiem Latvijas reģioniem tika aicināti piedalīties, pavērot, novērtēt, salīdzināt un diskutēt. Diena tika iedalīta trīs daļās. Rīta cēlienā Fanijas viesiem tika piedāvāts "Fanijas brenčs"  - visi devās uz dažāda vecuma grupām vērot bērnu un skolotāju rotaļdarbību, pēc tam kopīgi pārrunājot redzēto. Otrā dienas daļā - "Fanijas tea time" iestādes vadītāja Dina Jaunzeme prezentācijā "Domā kā Romā", lika akcentus uz vairāku kompetenču pieejā svarīgu lietu atspoguļojumu "Saulītes" ikdienā, viesi redzēja gan video, gan foto galerijas. Trešā noslēdzošā dienas daļa "Fanijas after party" - nopietni izklaidējoša, tajā  "Radošuma pils" aktivitāte un "Saulītes" skolotāju sagatavotās 6 darbnīcas, kas aicināja radoši padomāt par domāšanu un saskatīt domāšanas un radošuma caurviju.


IMG-20180419-WA0018 DSC_0037 20180419_183553

Vēl foto no Fanijas dienas "Saulītē"  adresē - https://failiem.lv/u/xquaprtn#_


ELEKTRONISKĀ GRĀMATA "IEPAZĪSTI LIEPĀJU"

 

 "Saulīte", piedaloties Liepājas pilsētas izglītības iestāžu projektā „Radošuma dienas - 2018” - “Liepāja – Latvijas simtgades līkločos”, izveidojusi elektronisko grāmatu -
                                               "IEPAZĪSTI LIEPĀJU".
Projekta mērķis ir rosināt bērnos interesi par dažādām vietām Liepājā, izpētīt tās un izveidot kopīgu Liepājas grāmatu, atzīmējot tajā mazo liepājnieku svarīgās un interesantās vietas.
               Paldies visiem bērniem un solotājām par skaistajiem darbiņiem!

Aktivizējiet attēlu, lai apskatītu mūsu veikumu!


20180306_125739


"SAULĪTE" LEPOJAS!

 

Lepojamies ar PII "Saulīte" sagatavošanas grupas tautisko deju dejotājiem, kas Liepājas bērnu un jauniešu deju pārbaudes skatē ieguva augstu novērtējumu - 1.pakāpes diplomu! Paldies brašajiem dejotājiem par dejotprieku, paldies vecākiem par milzīgo atbalstu un skolotājām Lāsmai Butrimai un Olitai Lagzdiņai par ieguldīto darbu!

"Saulīte" ar jums LEPOJAS!


IMG-20180303-WA0000 - Copy IMG-20180303-WA0035 - Copy

IMG-20180303-WA0015 - Copy IMG-20180303-WA0008 


"SAULĪTE" LEPOJAS!

 

Lepojamies ar mūsu iestādes audzēkņiem, kas starptautiskā bērnu mākslas  konkursā "LIDICE 2018" Liepājas kārtā ieguvuši godalgotas vietas! Sirsnīgi sveicam mazos māksliniekus- Saniju Janaiti un Esteri Liparti ("Ežuku" grupa), Maiju Jablonsku, Sofiju Brašu un Valteru Sauli ("Bitīšu" grupa), Keitiju Kokoreviču un Dārtu Dieziņu ("Ābolīšu" grupa)! Paldies arī bērnu  skolotājām par ieguldīto darbu! Paldies arī visiem pārējiem konkursa dalībniekiem!

 

IMG-20180119-WA0002  JPG_20180119_095351_405282381 DSC_0705 

DSC_0723 DSC_0698


1 2 3